Откриха завишено ниво на радон в жилища и детски градини в Смолян

петък, 05 януари 2018 г.

В 13 жилища и в 4 детски градини са замерени завишени нива на радиоактивният газ Радон. Това става ясно от доклад, публикуван на електронната страница на Регионалната здравна инспекция в Смолян.

Превишения на референтната стойност от 300 Bq /m3 се наблюдава в 13 жилища, като по-значителни и заслужаващи внимание са 5 от тях, се сочи в доклада изготвен от инж. Хаджигенчев. От извършения скрининг и получените данни се установи, че във всички помещения на 4 детски градини в областта, са отчетени стойности на концентрацията на Радон, превишаващи нормалните нива, посочени в Наредбата за радиационна защита.

„Резултатите може да определим, като относително успокоителни. Имайки предвид, че голяма част от уранодобива в България години наред се е осъществявала в Смолянска област и че повечето бивши галерии и хвостохранилища в региона са с нарушено запечатване, очаквахме по-високи стойности“, се казва още в доклада.

Според данните, в момента се провежда определяне на сезонните корекционни коефициенти на концентрацията на Радон в сградите, чрез поставяне на 30 детектора през различните сезони. Тече и дискусия за националeн законодателен акт за проектиране на защита на сгради от Радон, който да се базира на Радоновата карта на България.

Относно детските градини са били извършени ремонти, но въпреки това, резултатите отново били над нормата.

„Информирахме Главния държавен здравен инспектор за положението. По негово указание ще организираме повторни срещи с ръководителите и собствениците на съответните детски заведения“, се казва още в доклада.

От него става ясно още, че през януари 2015 г. в десетте общини на областта са били поставени 213 детектора в 62 детски градини – 100% покритие. След изтичане на определеното време, детекторите били събрани и обработени в НЦРРЗ. В края на май 2015г. били поставени 100 основни и 11 дублиращи детектори за Радон в жилищни сгради на доброволни участници от областта.

Радонът е естествен радиоактивен газ без мирис и вкус. Образува се непрекъснато при радиоактивното разпадане на уран в почвата и скалите. Радонът може да се предвижва в почвата на големи разстояния, както и да достига до повърхностните земни слоеве и въздуха и така прониква в жилищата. От гледна точка на радиационната защита, радонът е доминиращ фактор при облъчването на човека от естествените радиоактивни източници-около 55%.

От публикуваният доклад обаче не става ясно, кои са жилищата и детските градини. Дарик потърси информация от Здравната инспекция, но оттам ни увериха, че следващата седмица ще получим писмено отговори по неяснотите в доклада.

Януари е обявен от Световната здравна организация (СЗО) за месец на Радона. От 2013 г. в Република България работи Национална програма за намаляване въздействието на радон върху здравето на населението в Република България. Това е програма, която предвижда съгласувани действия от страната на седем министерства в страната, с цел обединяване на усилията на всички българи за разрешаването на този общонационален, социален и медицински проблем.

Източник: Дарик

Коментари (0)

*За да поставите коментар трябва да сте регистриран потребител.

Новините по общини

Архив

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009