Строителството в границите на защитените зони да бъде силно редуцирано предложиха експертите на РИОСВ – Смолян

вторник, 15 юни 2010 г.

Да се преработят докладите по екологична оценка за курортните туристическите ядра „Преспа” и „Смолянски езера” реши регионалният експертен екологичен съвет към РИОСВ – Смолян. Целта е да се намалят броя на предвидените в плановете посетители, като се предложи разумна алтернатива. Строителството в границите на защитените зони също да бъде силно редуцирано предложиха експертите на РИОСВ – Смолян. Друга препоръка е да се анализира кумулативното въздействие на двата плана с други планове и програми, които предстои да се реализират в съответните райони. Необходимо е да се изясни дали при новите условия депото за ТБО – Смолян ще успее да приеме и за какъв период отпадъците от курортните ядра. Друг пропуск е, че не са предвидени и места за отреждане на депа за земни маси по време на строителството на обекта. В плана не са отразени местата за разполагане на подземни бункери за събиране на битовите отпадъците. Всичко това наложи вземане на решение за преработка на двете екологични оценки, като преди това е необходимо да бъдат преработени и самите планове, на база на които са изготвени докладите.

Източник: SmolyanNews.com

Коментари (0)

*За да поставите коментар трябва да сте регистриран потребител.

Новините по общини

Архив

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009