Ръст на нощувките в местата за настаняване отчитат от статистика с 9.7% за 2019г. в област Смолян

сряда, 25 март 2020 г.

През декември 2019 г. в област Смолян са функционирали 280 места за настаняване с над 10 легла, от които 127 са хотели и 153 – други места за краткосрочно настаняване (хижи, квартири, почивни станции, бунгала и ваканционни селища), съобщиха от статистика.

Броят на стаите в тях е 5 552, а на леглата -11 774. В сравнение с предходния месец общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличава с 42.9%, а леглата в тях – с 44.8%. Спрямо декември 2018 г. общият брой на местата за настаняване намалява с 3.4%, а леглата в тях – с 0.9%. Реализираните нощувки в област Смолян са 90 551, като 75 743 (83.6%) от тях са от български граждани, а 14 808 (16.4%) – от чужденци. В сравнение със същия месец на предходната година, през декември 2019 г. реализираните нощувки се увеличават с 9.7%, като нощувките в местата за настаняване с 1 и 2 звезди се увеличават с 1.0%, в категориите с 3 звезди – с 6.2%, а в местата с 4 и 5 звезди – с 18.8%.

През декември 2019 г. в местата за настаняване с 4 и 5 звезди са реализирани 53.5% от нощувките на чужденци и 39.6% – на български граждани. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 41.9% от общия брой нощувки на чужди граждани и 33.1% – на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) тези дялове са съответно 4.6 и 27.3%.

Пренощувалите лица в местата за настаняване през декември 2019 г. се увеличават с 0.4% в сравнение със същия месец на 2018 г. и достигат 33 157. От всички пренощували лица 87.8% са българи и са реализирали средно по 2.6 нощувки. От тях 40.8% са нощували в местата за настаняване с 4 и 5 звезди. Пренощувалите чужденци са 4 061, като 55.0% от тях също са предпочели местата за настаняване с 4 и 5 звезди. Средният брой реализирани нощувки във всички места за настаняване е 2.7.

Както българските, така и чуждите граждани са предпочели да отседнат в хотели, където през декември 2019 г. са пренощували 77.6% от всички лица, посетили област Смолян.

Най-много чужденци, посетили и пренощували в местата за настаняване на област Смолян през декември 2019 г., са граждани на Гърция – 25.7%, Румъния – 20.2%, Обединено кралство – 18.4% и Турция – 6.5%.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през декември 2019 г. е 27.9%, като тя е най-висока в местата за настаняване с 4 и 5 звезди – 38.8%, следвана от местата за настаняване с 3 звезди – 27.3% и с 1 и 2 звезди – 19.0%. Заетостта на леглата се увеличава със 17.0 процентни пункта спрямо месец ноември 2019 година. В сравнение със същия месец на предходната година, през декември 2019 г., заетостта на леглата в местата за настаняване намалява с 4.6 процентни пункта.

Приходите от нощувки през декември 2019 година са 4 326.3 хил. лв. – от българските граждани са 3 468.2 хил. лв., а от чуждите 858.0 хил. лева. В хотелите са постъпили 85.0% от общите приходи на областта. Спрямо ноември общите приходи нарастват с 428.5%. В сравнение с декември 2018 г. приходите от нощувки на чужди граждани се увеличават с 32.3%, а приходите от български граждани се увеличават със 7.5%.

Източник: SmolyanNews.com

Коментари (0)

*За да поставите коментар трябва да сте регистриран потребител.

Новините по общини

Архив

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009