Правят “Рибен ресторант” на брега на яз.Доспат

четвъртък, 30 август 2012 г.

Подписан беше първият договор за безвъзмездна финансова помощ към МИРГ „Високи Западни Родопи“

На 24.08.2012 година официално беше подписан първият договор за безвъзмездна финансова помощ към Местна стратегия за развитие на МИРГ „Високи Западни Родопи“. Тристранният договор се сключи между МИРГ „Високи Западни Родопи:Батак-Девин-Доспат“, бенефициента и Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) д-р Драгомир Господинов, който подписа и връчи първият договор за безвъзмездна финансова помощ към Местна стратегия за развитие (МСР) на МИРГ „Високи Западни Родопи“.

Бенефициент е ЕТ „Красимир Красенов-Тихия кът 91“. Проектът ще се реализира в рамките на 12 (дванадесет) месеца на територията на община Доспат и е с наименование „Създаване на специфична туристическа инфраструктура „Рибен ресторант“ и свързани екотуристически услуги на територията на община Доспат/Рибарска област (РО) „Високи Западни Родопи"(ВЗР). Обща стойност на проекта е 123 401 (сто двадесет и три хиляди четиристотин и един) лева, като размера на безвъзмездната финансова помощ е в размер на 74 040, 76 (седемдесет и четири хиляди и четиридесет лева и седемдесет и шест стотинки ) лева.

Проектът предвижда създаване на Рибен ресторант и повишаване потреблението на рибни продукти на територията на община Доспат/Рибарска област „ВЗР“. Проектът предвижда още и откриване на нови работни места, повишаване на икономическите ползи от производството на риба чрез затваряне на цикъла производство-преработка-консумация на местно ниво и повишаване на жизнения стандарт за местното население.

Източник: SmolyanNews.com

Коментари (0)

*За да поставите коментар трябва да сте регистриран потребител.

Новините по общини

Архив

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009