Официално предлагат единна ставка на ДДС в туризма от 9% от 1 април 2011 г.

сряда, 29 септември 2010 г.

Други законодателни предложения на Министерството на финансите предвиждат акциза върху тютюна за пушене да се изравни с този за цигарите. Социалните партньори подкрепиха предложението за промяна в Закона за данъка върху добавената стойност, с което се предлага единна данъчна ставка от 9% за туризма, която да се прилага от 1 април 2011 година. Това съобщиха от Министерството на финансите след днешното заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество, председателствано от министъра на финансите Симеон Дянков. Други основни предложения, които бяха одобрени от тристранния съвет, засягат промени в Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС), Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и в Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО). Между 8 и 14 на сто ще е единната ставка на ДДС в туризма. Предложенията за промени в ЗАДС са свързани с облагането с акциз на тютюневите изделия и се отнасят до промяна в определенията за цигари, пури и пурети и друг тютюн за пушене. Предвижда се още повишаване на акцизната ставка върху тютюна за пушене от 100 лв. на 152 лв. за килограм. С това акцизът върху тютюна за пушене се изравнява с този за цигарите при среднопретеглена продажна цена на дребно за периода януари-юли 2010 г. от 4,45 лв. за кутия. Съгласно поетите от България ангажименти с Договора за присъединяване към ЕС за достигане на минималните нива на облагане в ЕС, се предвижда и повишаване на акцизните ставки върху горивата. Сред основните предложения за промени в ЗКПО са облагане на чуждестранни юридически лица, установени в юрисдикции с преференциален данъчен режим (офшорни зони), с данък от 10% за доходите им от услуги с източник България, като мярка за предотвратяване на отклонение от данъчно облагане и премахване на предпоставки за злоупотреби. Предвижда се и намаляване от 10% на 5% на данъка върху доходите от лихви, авторски и лицензионни възнаграждения, платени от местни юридически лица в полза на чуждестранни юридически лица от ЕС, когато платецът и получателят на дохода са свързани лица и при изпълнение на определени условия според европейското законодателство.

Източник: inestor.bg

Коментари (0)

*За да поставите коментар трябва да сте регистриран потребител.

Новините по общини

Архив

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009