ОД на МВР – Смолян предприема превантивни мерки по опазване на обществения ред и противодействие на престъпността в Пампорово

сряда, 22 октомври 2014 г.

ОД на МВР – Смолян предприема превантивни мерки по опазване на обществения ред, противодействие на престъпността, обезпечаване безопасността на движението и осигуряване на пожарната безопасност през зимния туристически сезон 2014 – 2015 година в курортен комплекс Пампорово.

През изминалия туристически сезон на територията, обслужвана от Управление “Полиция”– Пампорово са извършени следните престъпления: 13 кражби, 3 самоуправи действия и по едно: унищожаване и повреждане, притежание на наркотични вещества, изнудване, отправени заплахи и закани и нанесена телесна повреда. През сезона не е допуснато извършването на престъпни посегателства спрямо чужди граждани, пребивавали на територията на курорта. Нарушенията на обществения ред през сезона са били общо 18, от тях 9 са за нарушение на нощната тишина, а останалите се свеждат до скандали, предизвикани след употреба на алкохол, както от български, така от чуждестранни граждани, като спрямо нарушителите своевременно е взето отношение. През активния зимен туристически сезон пътнотранспортната обстановка в комплекса е особено усложнена. В почивните и празнични дни значително нараства броят на моторни превозни средства, за които не достигат обособените и наличните паркоместа, което допълнително усложнява и без това натоварената пътна обстановка, като се има предвид и минаващата през комплекса една от главните пътни артерии в региона (гр. Смолян – гр. Пловдив). Условията за безпроблемното преминаване на транспортния поток се влошават и от ненавременното снегопочистване и опесъчаване от фирмите, обслужващи курорта, водещо до създаване на предпоставки за пътнотранспортни произшествия и образуване на задръствания от МПС. През сезона са регистрирани 25 пътнотранспортни произшествия, при които няма убити или тежко ранени. За установени нарушения по Закона за движение по пътищата от полицейските служители са съставени 34 акта и 373 фиша.

ОД на МВР – Смолян планира, организира и осъществява необходими мероприятия с цел противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и обезпечаване безопасността на движението през зимния туристически сезон 2014 – 2015 г. в к.к. Пампорово.

 1. Гарантиране сигурността на българските и чуждестранни туристи, пребиваващи в к.к. Пампорово през зимния туристически сезон 2014 – 2015 година;
 2. Преди откриване на зимния туристическия сезон се извършва обследване на пътните участъци, като се обърне внимание на хоризонталната маркировка, вертикалната сигнализация, местоположението на пътните знаци и целостта на пътните съоръжения. При констатиране на неизправности се изпращат уведомителни писма до стопаните на пътя, съгласно разпоредбите на чл.165, ал.1, т.3 от Закона за движение по пътищата;
 3. Осигуряване на добър обществен ред на териториите на к.к. Пампорово и на другите туристически ядра, намиращи се в близост до курортния комплекс;
 4. Поддържане на добра пътнотранспортна обстановка и обезпечаване безопасността на движението по общинската пътната мрежа в к.к. Пампорово и главните пътни артерии, водещи към туристическия комплекс;
 5. Инициирани са срещи с Областния управител на гр. Смолян с участието на кметовете на общините, относно осигуряването на своевременно снегопочистване и зимно поддържане на републиканската и общинска пътна мрежа. Периодично се осъществява връзка с фирмите, осъществяващи снегопочистването в курорта и с кметовете на общините Смолян и Чепеларе, във връзка с по – добро почистване на пътната мрежа;
 6. Организирани са съвместни срещи с кметовете на общините Смолян и Чепеларе, собственици и наематели на хотели, вилни селища, почивни станции и други обекти предоставящи подслон, собственици и управители на увеселителни и питейни заведения, дискотеки и клубове, с оглед предприемането на съвместни мерки за опазването на обществения ред, сигурността и спокойствието на гражданите през зимния туристически сезон, както и ще бъдат набелязани мерки за създаването на организация по пропускателния режим и охрана на обектите и стриктно спазване на ЗГР, ЗБЛД и ЗЧРБ;
 7. Провеждат се срещи с представители на тур-операторски фирми и тур – агенти за набелязване и осъществяване на превантивни мерки към почиващите граждани и туристи за засилване на тяхната лична бдителност и предпазването им от престъпни посегателства;
 8. Планират се и се провеждат специализирани полицейски операции за опазване на обществения ред и противодействие на престъпността. В зависимост от тематичната им насоченост активно участие заемат и представители на териториалните контролни органи към Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, Министерството на здравеопазването, Министерството на финансите, Министерството на регионалното развитие и благоустройство, комисиите за защита на потребителите и други институции;
 9. Осъществява се наблюдение на процесите по отдаване под наем на туристически обекти, с оглед получаване на информация за прояви на корупция, действия на силови групировки и други форми на икономическа престъпност;
 10. Инспектори от Детска педагогическа стая при ОДМВР – Смолян осъществяват наблюдение на криминално проявените малолетни и непълнолетни лица, с цел предприемане на превантивни мерки спрямо тях и недопускане извършването на престъпна дейност на територията на к.к. Пампорово;
 11. Във връзка с разпоредбите на Закона за закрила на детето, е създадена организация при посещения на организирани ученически групи, полицейските служители да провеждат срещи с тях и ръководителите им за недопускане на инциденти с деца;
 12. Създадена е организация за обмен на информация и осъществяване на взаимодействие с частните охранителни фирми, звената за самоохрана, планинската контролно – спасителна служба, с цел координиране на съвместни действия по опазване на обществения ред и сигурността;
 13. Съвместно с представители на Териториална дирекция на НАП – Пловдив – офис Смолян, Регионална здравна инспекция – Смолян, Областна дирекция по безопасност на храните – Смолян, Комисията за защита на потребителите и други контролни органи, се осъществява системен контрол върху дейността на местата за подслон, търговските обекти, бюрата за обмяна на валута и други, за недопускане на нарушения. В тази връзка се извършват проверки на бюрата за обмяна на валута, касовите помещения и местата за инкасиране на суми и издаване на предписания за засилване вниманието, с цел своевременна реакция и осуетяване на опити за грабежи или кражби.

При възникнали проблеми при обмяна на валута номерата на “ГОРЕЩИ” телефони за съдействие от страна на Националната асоциация на обменните бюра са: 0879 222 927 и 0879 222 928!

Източник: SmolyanNews.com

Коментари (0)

*За да поставите коментар трябва да сте регистриран потребител.

Новините по общини

Архив

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009