12 елена, 268 сърни, 911 диви свине, 86 заека, 17 вълка и 665 лисици са отстреляли ловците през 2017г.

четвъртък, 05 април 2018 г.

През ловния сезон 2017-2018 г. от ловците в Ловните сдружения и ловците, посетили Държавните ловни стопанства и дивечовъдни участъци са остреляли съответно: 12 благородни елена, 268 сърни, 911 диви свине, 86 заека, 17 вълка, 665 лисици. Това пише в отчета на РДГ Смолян за 2017 година.

Дивата свиня е основен вид дивеч и най-масов обект на лов за ловците в региона.

Ловците на територията на Област Смолян членуват в 63 ловни дружини, обединени в 6 ловни сдружения, като заверили ловните билети за 2017 г. са били 3714 ловци. През 2017 г. на територията на РДГ- Смолян се проведоха курсове за кандидат ловци, организирани от Ловните сдружения в гр.Смолян, гр.Девин, гр.Доспат и с.Хвойна, с общо 137 кандидата. Успешно издържали изпитите по теория и практика пред комисия, назначена от Изпълнителния директор на ИАГ-София, включваща представители на РДГ- Смолян, РУ „Полиция” , ТП ДГС и сдруженията са 119 ловци.

През 2018 г. на територията на РДГ- Смолян се провеждат вече курсове за нови ловци от 146 кандидата, организирани от ловните сдружения в гр. Смолян, гр.Девин и с.Хвойна.

Ловен туризъм (срещу заплащане) се предлага основно от Държавно ловно стопанство – «Извора» гр.Девин. Ловен туризъм може да се практикува и в Дивечовъдните участъци към Държавните горски стопанства, отдадени за стопанисване и ползване на дивеча на юридически лица. На отделен вид дивеч предимно на глухар и дива коза се практикува ловен туризъм и на територията на ловните сдружения.

През 2017 г. от възможностите за ловения туризъм (срещу заплащане) са се възползвали 192 български ловци и 81 чуждестранни ловци.

През ловния сезон на местен дребен дивеч и групов лов на дива свиня 2017-2018 г. са извършени 28 бр.проверки при провеждане на ловните излети, които се организират събота и неделя и официалните празници. Проверени са общо 3416 бр. ловци, като някои ловци са проверявани по няколко пъти. Проверките са извършени от служители на Регионална дирекция по горите гр.Смолян, от служители на териториалните поделения на Южноцентрално държавно предприятие гр. Смолян, със съдействието на служители на Областна дирекция на МВР гр. Смолян и Районите полицейски управления. При проверките се следи, както за законността при провеждането на ловните излети, така и за спазването на мерките за безопасност – провеждането на инструктаж преди ловния излет, използването на шапка или облекло с ярък цвят, забраната за ползването на едри сачми при групов лов на дива свиня и забраната за употреба на алкохол по време на лов.

Съставени са 6 бр. актове на ловци за установяване на административни нарушения по Закон за лова и опазване на дивеча. Най-честото нарушение на Закона за лова е за ловуване без разрешително за лов.

Източник: SmolyanNews.com

Коментари (0)

*За да поставите коментар трябва да сте регистриран потребител.

Новините по общини

Архив

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009