Всички общини в област Смолян имат отрицателен естествен прираст през 2018г.

петък, 10 май 2019 г.

Броят и структурите на населението се определят от размерите и интензивността на неговото естествено и механично (миграционно) движение. Разликата между живородените и умрелите представлява естественият прираст на населението. След 1990 г. демографското развитие на област Смолян се характеризира с отрицателен естествен прираст на населението. През 2018 г. в резултат на отрицателния естествен прираст населението на областта е намаляло с 998 души, или с 32 души по-малко в сравнение с 2017 година.

Намалението на населението, измерено чрез коефициента на естествения прираст, е минус 9.4‰. Коефициентът на естествен прираст в градовете е минус 5.9‰, а в селата – минус 13.8‰, или намалението на населението в областта в резултат на естествения прираст се дължи предимно на негативните демографски тенденции в селата.

През 2018 г. всички общини в област Смолян имат отрицателен естествен прираст. С най-малки по абсолютна стойност коефициенти на отрицателен естествен прираст са общините Рудозем (-5.9‰), Доспат (-6,6‰) и Златоград (-8,0‰). С най-голямо намаление на населението вследствие на високия отрицателен естествен прираст са общините Баните, Чепеларе и Неделино, в които той достига съответно минус 20.9, минус 11.4 и минус 11.4‰.

Коефициентът на естествения прираст общо за страната през 2018 г. е минус 6.5‰. Всички области в страната са с отрицателен естествен прираст, като с най-ниска абсолютна стойност е този показател в областите София (столица) (-1.9‰), Сливен (-3.6‰) и Кърджали (-3.7‰). С най-високи абсолютни стойности са областите Видин (-16.4‰), Монтана (-14.0‰) и Кюстендил (-13.4‰). Съществено влияние върху броя и структурите на населението оказва и механичният прираст (нетното салдо от миграцията), който също е отрицателен – минус 863 души. Той се формира като разлика между броя на заселилите се и изселилите се от областта. Намалението на населението в резултат на миграцията (вътрешна и външна), измерено чрез коефициента на нетната миграция, е -8.1‰. През 2018 г. всички общини на област Смолян имат отрицателен механичен прираст, като с най-голямо намаление на населението в резултат на миграция са общините Неделино (-21.9‰) и Баните (-17.1‰), а с най-малко – Доспат (-2.5‰) и Златоград (-5.0‰).

Източник: SmolyanNews.com

Коментари (0)

*За да поставите коментар трябва да сте регистриран потребител.

Новините по общини

Архив

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009