С над 10% намалява търговията на дребно

понеделник, 11 януари 2010 г.

През ноември 2009 г. оборотът в търговията намалява с 16.8% спрямо същия месец на предходната година.

Търговията на дребно отбелязва спад от 10.1%, като от всички наблюдавани дейности единствено в търговията с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия е отчетен минимален ръст от 0.9%.

Това показват данните на Националния статистически институт (НСИ), цитирани от money.bg.

Намалението е незначително в търговията с фармацевтични и медицински стоки – 0.8% и в търговията с автомобилни горива и смазочни материали – 2.9%, които заедно създават около 30% от обема на оборота.

Приблизително такъв дял формират и две други съставни дейности – търговията с компютърна и комуникационна техника и търговията с битова техника, мебели и други стоки за бита, но при тях намалението достига съответно 23.9 и 19.8%.

В Търговията на едро регистрираното намаление от 15.5% се дължи на взаимодействието между разнопосочните темпове на съставните дейности.

Висок ръст се наблюдава в търговията със селскостопански суровини и живи животни – 35.7%. Дейността формира около 10% от обема на оборота и не може да компенсира намалението в останалите групи.

При търговията с нехранителни потребителски стокиспадът е едва 3.1%, докато в търговията с машини, оборудване и части за тях и търговията с неселскостопански междинни продукти отрицателните темпове са съответно 36.0 и 23.1%, а относителният дял на двете дейности в обема на оборота е около 30%.

Най-голям спад е отчетен в търговията с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт – 43.1%. Това до голяма степен се дължи на търговията с автомобили и мотоциклети, където намалението е 43.5%, а дейността формира около 93% от обема на оборота.

През ноември 2009 г. оборотът намалява с 5.7% в сравнение с предходния месец, вследствие на отрицателните темпове и в трите основни търговски дейности.

Незначително е намалението в търговията с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт и търговията на дребно – съответно 1.7 и 3.3%, докато в търговията на едро достига 7.0%. За периода януари – ноември 2009 г. е регистриран спад на оборота и спрямо същия период на предходната година, като общото намаление от 14.7% се дължи на отрицателните темпове и в трите основни търговски дейности.

Намалението е най-голямо в търговията с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт – 40.0%, но стойността на общия индекс се определя основно от спада в търговията на дребно и търговията на едро – съответно 8.6 и 13.1%, тъй като двете дейности заедно създават около 94% от търговския оборот.

Източник: news.bg

Коментари (0)

*За да поставите коментар трябва да сте регистриран потребител.

Новините по общини

Архив

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009