Равнището на безработица в страната през юни намалява

понеделник, 16 юли 2012 г.

Равнището на безработица през юни 2012 г. е 10.8%, с 0.2 процентни пункта по-ниско от май. В бюрата по труда са регистрирани 354 825 безработни лица. Те намаляват с 5 289 лица спрямо май. На работа през юни са постъпили 21 577 безработни. Спрямо юни 2011 г. общо постъпилите на работа са с 2 138 лица повече. Нарастването е в резултат на по-големия брой постъпили на работа на първичния пазар, по схеми на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси” (ОП „РЧР”) и по програми за заетост, съобщиха от Агенцията по заетостта.

Трудовите посредници са осигурили заетост на първичния пазар на 11 478 безработни. В сравнение с юни 2011 г. постъпилите на първичния пазар са с 1 017 лица повече. По схеми на ОП „РЧР” и програми за заетост са постъпили на работа 5 480 лица. Спрямо юни 2011 г. устроените по схеми на ОП „РЧР” и различни програми за заетост са с 1 447 лица повече.

По насърчителните мерки са започнали работа 409 лица. През месеца на първичния пазар в бюрата по труда са заявени 12 782 работни места. В сравнение с юни 2011 г. броят им нараства с 1 051 места. Частният сектор е заявил 8 796 места. Най-много свободни работни места в бюрата по труда са заявени от преработващата промишленост (3 509), от търговията (2 156), от хотелиерството и ресторантьорството (1 578), от строителството (791), от селското стопанство (637), от сферата на операции с недвижими имоти (609), от транспорта (504) и др.

По програми за заетост са заявени 1 009 места, а по мерки от Закона за насърчаване на заетостта -111 работни места. По схема „Развитие” на ОП „РЧР” са заявени 3 894 работни места. Увеличават се местата, обявени от работодателите по схема „Създаване на заетост на младежите чрез осигуряване на възможност за стаж”. През месеца са заявени 1 300 места, които са почти два пъти повече от предходния месец и близо 15 пъти повече от същия месец на 2011 г. Очаква се тази тенденция да се запази като положителен ефект от информационната кампания на правителството за намаляване на младежката безработица, посочиха от агенцията.

Източник: SmolyanNews.com

Коментари (0)

*За да поставите коментар трябва да сте регистриран потребител.

Новините по общини

Архив

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009