Лотарийните билетчета трябва да се унищожат до края на 2020 г.

петък, 07 февруари 2020 г.

Лотарийните билетчета трябва да се унищожат до края на 2020 г. Това решиха депутатите, приемайки на второ четене промените в Закона за хазарта. Търговците ще трябва да ги унищожат до 31.12.2020. Печалбите ще се уреждат между спечелилите и частните хазартни оператори.

С предлаганата промяна в Закона за хазарта се цели лотарийните игри, с изключение на томбола, бинго, кено и техните разновидности, да се организират само и единствено от Държавно предприятие “Български спортен тотализатор”.

Освен това се въвежда забрана продажбата на талони и други удостоверителни знаци, свързани с лотарийните игри, да се осъществява от търговски обекти, които са разположени близко до учебни заведения. Този тип игри са едни от най-масовите на българския пазар като тяхното разпространение е свързано и с провеждането в електронните медии и интернет на агресивна по своята същност реклама.

Това до голяма степен влияе на подрастващите, които са уязвима група, която трябва да бъде предпазвана от възможността за създаване на хазартна зависимост. На практика в търговските обекти не се извършва стриктен контрол по отношение възрастта на купувачите и мярката ще възпрепятства възможността ученици да придобиват такива талони по време на междучасия.

В законопроекта са разписани и правила по отношение прекратяването на лицензите на лицата, които към настоящия момент организират такива игри, като са дадени реалистични за изпълнението срокове, в които да преведат дейността си в съответствие със закона.

Така предложената законодателна промяна няма да доведе до нарушаване правата на спечелилите участници, чиито печалби не са изплатени до настоящия момент. Това се налага, доколкото в правилата за някои от моментните лотарийни игри е предвидено разсрочено изплащане на печалбите. С промяната се гарантира на спечелилите лица, че организаторите на лотарийни игри (за които ще важи ограничението) ще изплатят дължащите се печалби в посочените в проекта срокове. За целта организаторите на лотарийни игри, чиито лиценз ще бъде прекратен, ще следва да учредят в полза на Държавната комисия по хазарта безусловна и неотменима банкова гаранция в размер на печалбите, които не са изплатени до този момент.

Приходите на Държавно предприятие “Български спортен тотализатор” от дейността ще се използват от Министерството на младежта и спорта, след съгласуване с министъра на финансите, за нуждите на физическото възпитание и спорта.

В резултат на предложената промяна ще се осигурят повече средства за отделните програми на Министерство на младежта и спорта.

Източник: news.bg

Коментари (0)

*За да поставите коментар трябва да сте регистриран потребител.

Новините по общини

Архив

2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009