Страна и свят

В някои кооперации в района на Добруджа и по-конкретнo в земеделска организация, обработваща землища…

Прочети повече

В района на Добруджа нетният доход на декар притежавана земеделска земя достига равнища над 200 лв., а пазарната цена над 5000 лв./дка

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14