БСП:Устово грейна с успешен проект на мандата Янкова

неделя, 14 октомври 2012 г.

Безкрайно сме горди и щастливи, че най-после приключиха дейностите по реализацията на проект “Благоустрояване на уличната мрежа, квартална среда и подобряване на условията за обществен отдих в град Смолян”, финансиран със средства на Оперативна програма „Околна среда”, който включва обекти и в трите квартала на града. Това се казва в изявление на ръководния екип, разработил, защитил и започнал реализацията на мегапроекта в мандата на Дора Янкова. Утре -14 октомври 2012 г. ще се открие поредният обект по мегапроекта- “Зона за отдих “Чаршията”, който бе завършен още през м. юли 2012г. В края на септември завърши и последния обект “Благоустрояване на ж. к. “Прогреси” – кв.70,73 и 74 в кв. Устово”. Проектът бе част от усилията на местната власт да превърне община Смолян в атрактивно място за живот и туризъм с добра инфраструктура и приветлива градска среда за бизнеса и инвеститорите. Незнайно защо проекта свършва през октомври, тъй като крайният срок бе определен за месеци по-рано?

Договорът за финансиране на проекта от Оперативна програма “Регионално развитие” бе подписан на 16.07.2010 г. в София от кмета на Смолян Дора Янкова и Лиляна Павлова. Общата стойност е 5 016 956.17 лв., от които безвъзмездното финансиране възлиза на 4 708 244,42 лв., а собственият принос на Общината е 248 110,15 лв., със срок на изпълнение 24 месеца. Той е сред най-важните за модернизацията и облагородяването на Смолян и е съвкупност от години работа, положени от екипа на общината и тогавашния Общински съвет, с вложени общински, държавни средства, финансиране от програма ИСПА и фондовете на ЕС. Един от атрактивните подобекти бе възстановяването и облагородяването на Зона за отдих “Чаршията” в кв.Устово. Реализацията на този подобект е един завършек на всички мероприятия, които се изпълниха за преодоляване на щетите, причинени от голямото наводнение през август 2005 г, когато цялата площ между реките Бяла и Черна бе отнесена и района бе трайно засегнат и неизползваем. Със средства, отпуснати от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагана при бедствия, аварии и катастрофи към МС, бившото ръководство на Община Смолян, успя да изгради подпорните стени, ограждащи парка по целите крайбрежни ивици на река Бяла и устието с река Черна и да възстанови срутения мост. Сега със средствата на ЕС паркът се възстанови и обнови и отново се превърна в културен и развлекателен център за живущите в квартала, важен акцент в парковата среда на целия квартал.

Припомняме, че стремежът на Янкова бе родопската къща, попадаща в обекта да се предостави на занаятчиите за изложения. Апелираме към кмета на Смолян да покани занаятчиите, да сключи договор с тях и да им даде обекта, който да се превърне в Къща на родопските художествени занаяти. На същото място бе планирана и детска площадка, която стои в двора на бившата топлофикация и монтирането й ще донесе радост на децата в квартала. Припомняме на жителите на кв. Устово, че умишлено по повод местните избори през 2011 г. изпълнението на обекта се спира с обжалване избора на фирмата-изпълнител, като за награда кърджалийската фирма, която бавеше проекта, в момента е възнаградена с изпълнението на обект по бедствия и аварии. Реализацията на този обект е част от цялостната концепция за благоустрояване на кв.Устово, в която бе включен и обектът „Благоустрояване и вертикална планировка кв. 70, 73 и 74 – ж.к. „Прогреси”, гр. Смолян. Проектът е иновативен с идеята за първи път да се приложи интегриран метод за благоустрояване на един цялостен жилищен комплекс с пълна реконструкция на подземната инфраструктура и изграждане на нова вертикална планировка С комплексно финансиране от Общински инвестиционен кредит, със средства от Републиканския бюджет и средства по проекта ИСПА през 2007 г. бе изготвен проект и бе изградена ВиК -мрежата на комплекса, отводняване, надграждане на корекционната стена към река Черна с бетонов парапет и др. Така бяха създадени условия да се получат средства от ОПРР за довършване на вертикалната планировка и целият квартал да добие нов съвременен облик. Извърши се реконструкция на съществуващата техническа инфраструктура и благоустрояване на кв.70, 73 и 74, кв. Устово на гр.Смолян – обхващаща 28 050 кв.м. площ, от които 4590 кв.м застроена площ. Положена е асфалтова улична настилка с дължина 1138л.м. площ 8300 кв.м.,ремонтирани са девет кръстовища, ремонтирани са тротоарите, уличното осветление, изградени са пет броя паркинги с 65 паркоместа и др. Бяха изградени две детски площадки със съоръжения – едната комбинирана за деца до 3 год. и от 3 до 12 год., а другата самостоятелна – за деца до 3 год. ; ново паркоустройство, включващо създаване на компактни групи от декоративни дървета , храсти, озеленени площи в ската и в междублокови пространства; Изместване на кабелен електропровод 20 kV- за осигуряване на безопасност на детските площадки. В контекста на цялостната политика е и спечеленият и финансиран през 2011 г проект по ОПРР за „Защита на населението и предотвратяване на риска от наводнения на кв.Устово ж.к. Прогреси 1,2 и 3”, който се надяваме, че ще започне преди зимата. Припомняме, че като част от цялостния проект за Градска среда бяха изпълнени и обектите Инженерна инфраструктура”Кетевска махала” II фаза, – ул. „Боровец” и ул. „Станковица”, кв. Райково, гр. Смолян и „Реновация на пешеходна зона в Стар център – гр. Смолян”. С асфалтирането на “Боровец” и “Станковица”, се позволи и завършването на всички улици в “Кетевска махала”, които през 2003 г. не съществуваха, а хората си носеха материалите и дървата с катъри. С тяхната направа в “Кетевска махала” няма неасфалтирани улици, а хората забравиха калта. С реновирането на пешеходната зона в Стария център, с ларгото с нови кътове за общуване на деца и възрастни, място за културни, спортни и др. изяви, нови зелени площи, градът придоби облик на модерен европейски център. Даде се завършен вид на квартала с акцент на бившото кино, мостовете, стълбищата.

С най-добри чувства честитим на всички жители на кв.Устово новите придобивки. Присъединяваме се към тяхната радост от ползването на парка и благоустроения квартал и им пожелаваме много приятни мигове по време на празниците на Смолян.

Източник: SmolyanNews.com

Коментари (0)

*За да поставите коментар трябва да сте регистриран потребител.

Новините по общини

Архив

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009