Отвориха офертите за строителен надзор при изграждането на обходния път на Рудозем

петък, 08 юни 2018 г.

Отворени са офертите на участниците в обществената поръчка за строителен надзор при изграждането на обходния път Рудозем – път II-86 Средногорци – Рудозем и обходен път на гр. Рудозем от км 132+920 до км 135+530. Индикативната стойност поръчката е 168 384 лв. без ДДС, съобщиха от Агенция “Пътна Инфраструктура”.

Проектът ще се финансира по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A ГЪРЦИЯ – БЪЛГАРИЯ 2014-2020 г. и националния бюджет. Обществената поръчка е в 2 обособени позиции. В обособена позиция №1 е извършването на консултантски услуги във връзка със строителството по проект: Път II 86 Средногорци – Рудозем и обходен път на гр. Рудозем от км 132+920 до км 134+280 и от км 134+480 до км 135+530, област Смолян.

Отворените оферти са на:

„РИСК Инженеринг“ АД;

„Пътконсулт 2000“ ЕООД;

„Надзор Рудозем 2018“ ДЗЗД, в което участват: „Строй тех надзор“ ЕООД и „Геоексперт България“ ЕООД;

„Стройнорм“ ЕООД;

„Консултантска инженерна група“ ООД;

„Обединение Т7/ЕН Екип“, в което са: „Т7 консулт“ ЕООД и „Ен ЕКИП“ ЕООД;

„План Инвест Пловдив“ ЕООД;

„Екоинженеринг“ ЕООД;

„Строл-1000“ АД;

„Трафик Холдинг“ ЕООД;

ДЗЗД „ТК – Инженеринг“, в което участват: „Трансконсулт-БГ“ ООД и „ПЕ енд ПЕ инженеринг“ ЕООД;

„Пътинвест инженеринг“ АД;

„Консулт инженерингс“ ЕООД;

ДЗЗД „АЛФА ТЕКС“, в което са: „Рутекс“ ООД и „Алфа Пи Проджект“ ООД. В обособена позиция №2 е изработването на Комплексен доклад за оценка на съответствието с основните изисквания към строежите, извършване на технически контрол по част „Конструктивна“ и упражняване на консултантска услуга (строителен надзор) при изпълнението на проект „Изработване на технически проект и строителство (инженеринг) на виадукт при км 134+380 на път II 86 Средногорци – Рудозем, област Смолян“.

Постъпилите оферти са от:

„РИСК Инженеринг“ АД;

„Пътконсулт 2000“ ЕООД;

„Стройнорм“ ЕООД;

„Обединение Т7/ЕН Екип“, в което участват: „Т7 консулт“ ЕООД и „Ен ЕКИП“ ЕООД;

„Екоинженеринг“ ЕООД;

ДЗЗД „ТК – Инженеринг“, в което са: „Трансконсулт-БГ“ ООД и „ПЕ енд ПЕ инженеринг“ ЕООД;

„Пътинвест инженеринг“ АД;

„Консулт инженерингс“ ЕООД;

ДЗЗД „АЛФА ТЕКС“, в което са: „Рутекс“ ООД и „Алфа Пи Проджект“ ООД.

На 30 януари т. г. АПИ стартира тръжната процедура за избор на изпълнител на строителните работи на обходния път на Рудозем, който е 2,61 км, и за изработването на технически проект и строителство (инженеринг) на виадукт при км 134+380 на път II-86. Съоръжението ще е с дължина 200 м. Индикативната стойност на поръчката за строителство е 6 383 020 лв.

Началото на обходния път на Рудозем е при км 132+920 – в близост до бензиностанцията. Преминава по съществуващия мост над р. Арда при км 133+052 и продължава по паважна улица до км 134+120. След това трасето продължава по нов терен по десния бряг на р. Чепинска, пресича реката и се включва в съществуващия път II-86 при км 134+700. Отсечката завършва при км 135+530, където започва участъкът от път II-86, реконструиран в периода 2005-2008 г. Обходният път ще бъде с две ленти за движение и тротоари.

Източник: SmolyanNews.com

Коментари (0)

*За да поставите коментар трябва да сте регистриран потребител.

Новините по общини

Архив

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009