Освобождават от такса смет храмове,манастири и молитвени домове

сряда, 23 октомври 2013 г.

С измененията в закона се прие и че храмовете, манастирите и молитвените домове, които са собственост на законно регистрираните вероизповедания в страната, ще бъдат освободени от такса смет.

Промените предвиждат още от 2015 г. да отпадне възможността общините да определят размера на таксата за битови отпадъци на база данъчната оценка на недвижимите имоти, тяхната балансова стойност или пазарната им цена.

Широкото използване на данъчната оценка за база при определяне размера на таксата води до несправедливо определяне на размера, което е предпоставка за ниската събираемост на таксата, са мотивите за този текст.

Предлага се промяната да влезе в сила от 1 януари 2015 г., с което ще се осигури време на заинтересованите страни да определят база за разпределение, която да има пряка връзка с извършените разходи по предоставяне на услугата.

Източник: SmolyanNews.com

Коментари (0)

*За да поставите коментар трябва да сте регистриран потребител.

Новините по общини

Архив

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009