Областната комисия утвърди държавния план-прием за учебната 2016/2017 година

петък, 29 януари 2016 г.

Проведе се заседание на Комисията по заетост, на което се обсъди, съгласува и прие проекта за държавен план-прием за профилирано обучение за учебната 2016/2017 година, изработен на базата на броя ученици, завършващи 7 и 8 клас, както и демографските процеси, свързани с раждаемост и миграция, в област Смолян. Заседанието беше открито и ръководено от заместник-областните управители на област Смолян Андриян Петров и Тодор Бозуков. В него участваха Фани Николова – ДРСЗ-Пловдив, инж.Нина Алексиева – РИО-Смолян, експерти от Областна администрация-Смолян, РИО-Смолян, представители на общините в област Смолян, директори и експерти от институции – ДБТ-Смолян, КТ „Подкрепа”-Смолян, КНСБ-Смолян, РДЗ и СР ООД-Смолян, Дирекция „Инспекция по труда”-Смолян.

Инж. Нина Алексиева представи статистически данни за приетия план-прием за учебната 2015/2016 година, както и проекта за държавен план-прием за профилираните паралелки през 2016/2017 учебна година. „Това, което прави впечатление, е че предложения план-прием за учебната 2016/2017 година, е съгласуван с общините, взето е отношение и относно нуждите на бизнеса, предлагат се професии, които да задоволят нуждите на местната икономика, но се очертава и изключително голяма конкуренция между отделните училища за привличане на ученици. Беше обърнато внимание и в кои общини, в кои училища се очаква да има сериозни проблеми, но беше показан и добрия пример, че когато едно училищно ръководство се отнася професионално към своите задължения, там можем да очакваме и добри резултати.”, заместник-областният управител Тодор Бозуков коментира предложения държавен план-прием за профилирано обучение за учебната 2016/2017 година. „Нещо, което е характерно за българина и още повече за нас, като родопчани, е че сме готови на всичко, за да осигурим най-доброто образование за нашите деца. Защото това е най-сериозната инвестиция, която прави всеки един от нас. Всички ние очакваме нашите деца да придобият едно добро образование, със знания и компетенции, това е водещо.”, допълни Бозуков.

Относно неблагоприятните статистически данни, заместник-областният управител Андриян Петров взе отношение: „За съжаление, хората, които са трайно безработни и най-голям брой в Бюрата по труда, са точно със средно образование. И обяснението за това е, че през годините на прехода план-приема и всичко, което се е правило в сферата на образованието не е било обвързано изцяло със стратегията за развитие на дадената община и цялата област.” Затова той настоя да се цели обвързване на образованието с бизнеса, като отбеляза, че миграционните процеси могат да се контролират с много взаимни усилия между институциите. „В тази връзка правителството е набелязало достатъчно мерки”, отбеляза Петров, като даде за пример инвестиционната програма за регион Родопи, в който попада област Смолян. „Но и образованието може да помогне за реализирането на тази програма като осигури кадри. Ако ние осигурим на нашите деца добро образование, което да им гарантира добре платена работа, културни събития, изобщо равни възможности, те няма да се принудят да тръгнат по широкия свят да си вадят препитанието.” Той подчерта, че икономическият растеж може да неутрализира негативните демографски процеси.” Най-важно е, не само да заложим тези паралелки в план –графика, а те да се реализират и утре децата ни, които ги завършват, да намерят работа, а не да се превръщат в образовани безработни.”, допълни заместник-областният управител Андриян Петров.

По време на дискусията, отношение изразиха и другите участници в заседанието, след което план-графикът за 2016/2017 учебна година беше приет единодушно. Фани Николова – ДРСЗ-Пловдив представи пред аудиторията предстоящи схеми и оперативни програми, свързани със заетостта и обучения, като отбеляза, че не трябва никога да се къса връзката между бизнеса и образованието. Във връзка с курсовете организирани от бюрата по труда, тя отбеляза, че колкото и полезни да са те, то „придобитата квалификация от тях е несравнима с придобитата квалификация от средното образование”, защото за няколко месеца не може да се предадат и възприемат тези знания и умения, които са заложени в учебните планове за 4 или 5 години.

Източник: SmolyanNews.com

Коментари (0)

*За да поставите коментар трябва да сте регистриран потребител.

Новините по общини

Архив

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009