Министър Ивайло Московски и турският му колега Бинали Йълдъръм подписаха спогодба в областта на автомобилния транспорт

петък, 06 януари 2012 г.

Под председателството на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски в периода 5 – 6 януари 2012 г. в София се проведе 24-та Сесия на българо-турската смесена комисия по транспорт и съобщения. Ръководител на турската делегация беше министърът на транспорта, морските въпроси и съобщенията на Република Турция Бинали Йълдъръм,съобщиха от министерството.

В дневния ред на сесията са включени въпроси от взаимен интерес от областта на автомобилния, железопътния, морския и въздушния транспорт, както и сътрудничеството в сферата на информационните технологии и съобщенията.

Бяха разгледани откритите въпроси, които са предимно в областта на автомобилните превози и железопътния транспорт. Обсъдени бяха и възможностите за разширяване на сътрудничеството в морския и въздушния транспорт и развитието на комбинираните превози на товари, както и по-нататъшното укрепване и на договорно-правната база.

Сесията приключи днес с официално подписване от двамата министри на Спогодба за международни превози на пътници и товари по шосе между Република България и Република Турция и Протокол от 24-та сесия на българо-турската комисия по транспорт и съобщения.

Споразумението е базирано на типовия модел на ЕКМТ и има за цел да осъвремени правната рамка и да насърчи развитието на автомобилните превози на пътници и товари между двете страни, както и транзита през техните територии. То урежда въпросите, свързани с превоза на пътници по редовни линии, совалкови и случайни превози, а така също извършването на товарни превози в условията на разрешителен режим, случаите на освобождаване от разрешителни, задълженията на превозвачите и други въпроси.

С влизането си в сила тази спогодба ще отмени Спогодбата между Република Турция и Народна Република България за международни автомобилни превози на пътници и товари, подписана в Анкара на 16 април 1977 г.

Източник: SmolyanNews.com

Коментари (0)

*За да поставите коментар трябва да сте регистриран потребител.

Новините по общини

Архив

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009