Институции, общини и кооперации ще работят съвместно за решаване на проблема с паднали дървета в сервитутите на пътя

четвъртък, 09 май 2019 г.

На среща с представители на горовладелските кооперации от най-засегнатите в региона участъци и имащите отношение институции и общини, заместник-областните управители Андриян Петров и Владимир Гърбелов обсъдиха предприемането на мерки за премахване на всички паднали дървета на пътното платно и в сервитутите на пътя с цел подобряване на трафика и недопускане на произшествия. Петров запозна представителите на кооперациите с темата и засегнатите въпроси по време на предходната среща. Горовладелските кооперации, стопанисващи горски имоти от района на Пампорово, Чепеларе, Широка лъка, Стойките, Левочево докладваха за предприетата от тяхна страна организация по прочистване на сервитутите, както и затрудненията, пред които се изправят в процеса на работа. Коментираха се най-кратките срокове, за които могат да бъдат разчистени най-проблемните участъци – от Смолян към Превала и към Пампорово, от Пампорово към Чепеларе, както и пътя към НАО „Рожен“. Директорът на РДГ-Смолян – инж. Венцислав Фурлански призова кооперациите в сътрудничество с институциите да съдействат за решаването на проблема и осигуряване на нормална проходимост на пътя. Той обърна внимание, че при отстраняване на дървесината трябва да се търсят варианти и да се защити в максимална степен икономическия интерес на собствениците, като при възможност падналите дървета да се обработват така, че да има възможност да се използват за строителен материал. Инж. Фурлански каза, че от страна на Регионална дирекция по горите-Смолян ще се окаже пълно съдействие в рамките на закона и обърна внимание да се наблюдават и потенциално опасните дървета, които все още не са паднали, но при силен вятър и дъждове могат да застрашат пътната безопасност. В тези случаи, при сигнализация от страна на горовладелските кооперации, ще бъде изпратен горски инспектор от РДГ, който ще маркира и издаде разрешително за сеч. Заместник-директорът на ЮЦДП-Смолян – инж. Ивайло Исаев декларира, че Държавното предприятие е направило необходимата организация, за да спази ангажиментите си за премахване на падналата дървесина в сервитутите на пътя от държавните гори на територията на област Смолян. Инж. Костадинка Миланова – директор на ОПУ-Смолян, набеляза възможните опасности, които могат да са предпоставка за пътно-транспортни произшествия и за нарушаване целостта на пътната инфраструктура. Тя обърна внимание на депонирането на отстранената дървесина в сервитутите на пътя от републиканската пътна мрежа, като акцентира върху предприемане на превантивни мерки и недопускане при обилни валежи попадане и запушване на речните корита от дървесината, което може да доведе до свличане на пътната настилка от излезлия от коритото воден поток. Инж. Миланова също засегна въпроса за отстраняване и на нестабилните дървета, които крият потенциална опасност за движението по републиканската пътна мрежа в региона. Във връзка с това инж. Фурлански припомни изискванията за сечите, съгласно законовата уредба, като обърна внимание, че при издаване на разрешителни се регламентира складирането и депонирането на дървесината, така че да не се запушват водостоци и съществуващи водни течения. Преди да закрие срещата, заместник-областният управител Андриян Петров сподели намеренията на областна управа, след справяне с настоящия проблем, да се организира среща, на която с участието на всички имащи отношение институции и организации да се заложат мерки и конкретните стъпки за генерално решаване на проблема, като се има предвид спецификата на нашия регион. Той благодари на институциите, общините и горовладелските кооперации, от името на областния управител Недялко Славов, за сътрудничеството до този момент и изрази увереност, че добрата съвместна работа ще продължи и занапред.

Източник: SmolyanNews.com

Коментари (0)

*За да поставите коментар трябва да сте регистриран потребител.

Новините по общини

Архив

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009