БСП съветниците: Управлението на Мелемов е пълен провал

петък, 11 септември 2015 г.

Своята равносметка за дейността на Общинския съвет в Смолян през изминалия мандат групата съветници от БСП изложи в специална декларация на последното заседание на 10 септември 2015 година. Моята оценка, както и на останалите съветници от БСП, е негативна и крайно неудовлетворителна, считаме, че този мандат на ОбС беше провал, обобщи председателят на групата червени народни избраници Милко Гавазов и председател на БСП Смолян. Защото няма прозрачност, няма достъп до информация и има изкривяване на информация. Според него местният парламент като върховен орган за местно самоуправление не се е справил с възложените му от закона задължения. Като основен недостатък той открои липсата на контрол и отчетност върху изпълнението на вземаните решения от общинската администрация, коeто е регламентирано в Закона за местната власт и местната администрация. Изискването 2 пъти годишно да се прави отчет от председателя на общинския съвет и от кмета на общината не е спазвано. През тези четири години ролята на ОбС е била принизена до помощен орган за формално гласуване в служене на кмета като някакъв консултативен съвет. Формираното мнозинство на неясен принцип от ГЕРБ, ДПС и независими съветници е прокарвало всяко направено предложение. Кметските докладни са били немотивирани, неподкрепени с убедителни доводи, предложенията – необосновани, обсъждани са маловажни въпроси, получавали формална и механична подкрепа. Затова не споделям бодряшкия дух на равносметка на управляващото мнозинство, заяви още Милко Гавазов.

В своята оценка общинският съветник за първи мандат Стефан Сабрутев определи цялостната работа на община Смолян и Общинския съвет като незадоволителна. Тръгвам си с впечатлението за непрозрачност на това управление, придружено от липсата на комуникация между Общинския съвет и кмета – имам предвид системното неглижиране на питанията, отправени от съветниците на опозицията, каза Сабрутев. Той направи паралел с мъгливото облачно време в деня на последното заседание – не е ясно какво точно се крие зад мъглата. Поставените въпроси или въобще не са получавали отговор, или са получавали частичен и непълен. Като съществен недостатък той открои формализма при провеждането на обществените обсъждания. В 90 процента те са преминавали с участието на съветниците от БСП и служители на общинската администрация. Отсъствието на гражданите е било предопределено от слабата информираност, неудобното време за провеждане и други организационни слабости. Като краен резултат от този мандат – общината продължава да се обезлюдява, хората са обезверени за своето бъдеще, не виждат „светлина в тунела”.

Неудовлетворението си от съвместната работа с кметската администрация изрази и Рабие Кьосева, също общински съветник първи мандат и заместник-председател на Общинския съвет на БСП – Смолян. Липсата на отговори по многобройни питания, отправени от нея и съветници от БСП, тя приема като дискриминация, защото нейни колеги получават своевременно отговори на свои въпроси, отправени много по-късно от нейните. А тя така и не е дочакала нито един отговор на своите питания. Примерите са многобройни, но последният е от 17 юни 2015 година – всеки път се отлага отговорът за следваща сесия или се казва, че ще бъде в писмен вид, но това не се случило, включително и на последното заседание. Поисканата информация е какви външни услуги от адвокати е получила общината, какви суми е заплатила за тях и защо се налага да се търсят външни услуги след като в Правния отдел на общината работят 10 служители.

Групата съветници от БСП сериозно се е противопоставила за въвеждането на „Синя зона” в Смолян и то с такси и глоби, равни на софийските. Успяват да не допуснат реализацията на този лош управленски ход и докладната е оттеглена.

Винаги се е отстоявало да не се закриват социални, културни и младежки институции и дейности и да не се посяга на професионалните кадри с необосновани уволнения. По казуса с Филиала за медицински сестри в нашия град на Медицинския университет – София на последното заседание поискахме актуализация на общинския бюджет с нужната сума за успешното завършване на учебната година, което е единственото правилно решение, обясни Рабие Кьосева. Общоизвестен е проблемът с кризата на медицински персонал и особено в региона. Затова БСП настоява за решение, което ще гарантира устойчивост и ще даде увереност на студентите, че ще успеят да завършат. Те усвояват една много нужна професия, но поради редица обстоятелства не могат да си позволят обучение в София. Мнозинството наложи частичен изход – да се направи дарение от 10 000 лева за първия семестър. Проблемът се прехвърля на следващия Общински съвет, който трябва да намери дългосрочно трайно решение чрез партньорство с Медицинския университет, за да може да остане филиалът в Смолян. Защото това е една от малките стъпки за спиране на процеса на миграция и обезлюдяване на общината.

Източник: Пресцентър на БСП-Смолян

Коментари (0)

*За да поставите коментар трябва да сте регистриран потребител.

Новините по общини

Архив

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009