Заседава Общинския съвет в Смолян

събота, 28 май 2011 г.

Заседание на Общинския съвет в Смолян се провежда днес. Ще бъдат разгледани 17 въпроса от различно естество и с различна важност, но всички свързани с начина на живот в общината. Сред тях са: Удостояване на контраадмирал о. з. Дичо Узунов със званието „Почетен гражданин на Смолян”; Кандидатстване на община Смолян по втора покана за проектни предложения по Програма „Европейско териториално сътрудничество „Гърция – България 2007 – 2013”, Приоритетна ос 1: Качество на живот,Област на интервменция 1.3.: Сътрудничество и работа в мрежи по въпроси на здравеопазването и социалното благосъстояние с проект „Първи златен час”; по Приоритетна ос 2.2. Подобряване на трансграничната материална база с проект „Насърчаване на мобилността за трансграничен отдих и туризъм в района на Смолян и Кавала” и Приоритетна ос 3.2. Насърчаване на предприемачеството и действия, които се справят с преструктуриране на икономиката с проект „Подкрепа за развитие на социални предприятия”; Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2011 – 2012 година; Годишен отчет за 2010 година по изпълнението на Общинската програма за мониторинг и управление на качеството на атмосферния въздух – Смолян; Приемане на Програма за намаляване на замърсяването с фини прахови частици (ФПЧ) и План за действие за 2012 – 2013 година, съобщиха от общината. Докладчици са кметът на община Смолян Дора Янкова и председателят на Общинския съвет Иван Апостолов. Заседанията на Общински съвет Смолян са открити и всеки гражданин на Смолян и на съставните селища може да присъства и да се запознае на место как работи местния парламент.

Източник: SmolyanNews.com

Коментари (1)

Отчаянието на народа е безкрайно… Мизерия, глад, безработица, болести от непрекъснатия всекидневен стрес, ненавист към управляващите -за всичко сме виновни само ние и за това ще си сърбаме каквото сме надробили! Никой не може да опрекваме за българската си орисия и съдба. Една птичка пролет не прави за съжаление.

От селянина — събота, 28 май 2011 г., 20:54.

*За да поставите коментар трябва да сте регистриран потребител.

Новините по общини

Архив

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009