Заключителна пресконференция по проект в Доспат

вторник, 21 октомври 2014 г.

В заседателната зала на хотелски комплекс „Диамант” в гр.Доспат се проведе заключителна пресконференция по проект „Повишаване на квалификацията на служителите и подпомагане на устойчивото развитие в община Доспат с помощта на надграждащи обучения”, по Оперативна програма „Административен капацитет 2007-2013г”, 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, Договор за безвъзмездна финан- сова помощ № 13-22-117 от 14.01.2014г. по бюджетна линия BG51PO002/13/2.2-11. На пресконференцията взеха участие 36 гости от община Доспат. Гостите бяха запознати с реализираните дейности по проекта, а именно: „Надграждащо чуждоезиково обучение по разговорен английски език, различно от предоставяното от ИПА”; Надграждащо обучение за ”Модели за адаптиране на административните практики и процедури към културните и етнически различия на малцинствено представените групи”; „Надграждащо обучение за „Методи за повишаване на личната продуктивност и ефективност на екипите в общинската администрация”; „ Информация и публичност на проекта”. Ръководителят на проекта изложи на участниците в конференцията основната цел на реализирания проект – подобряване работата на общинска администрация, което е предпоставка както за успешно въвеждане на принципите на по-добро управление, така и за подобряване на административното обслужване на гражданите и бизнеса.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Административен капацитет”,съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”

Източник: SmolyanNews.com

Коментари (0)

*За да поставите коментар трябва да сте регистриран потребител.

Новините по общини

Архив

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009