Владимир Уручев : Новата директива за защита от йонизиращи лъчения е важна стъпка за подобряване защитата на населението

петък, 25 октомври 2013 г.

Към днешна дата въпросите за радиационната защита на населението са предмет на отделни директиви и регламенти, приети по различно време, което поражда съществуващите различия и дори противоречия в правните разпоредби. Ето защо евродепутатът Владимир Уручев от Групата на ЕНП приветства предложението за обединяването на изискванията за безопасност при излагане на йонизиращо лъчение в една обща директива. Според него, гласуваното на пленарната сесия на Европейския парламент предложение отразява последните научни препоръки на МКРЗ за промени на съществуващата система за защита от йонизиращи лъчения, базирани на натрупания до момента опит и научни данни. Владимир Уручев определи като уместно и значимо нововъведението за включването в приложното поле на директивата на естествените източници на радиация и космическото лъчение, на което са изложени хора от определени категории. Относно правните основания за директивата, той подкрепи становището на Правната комисия на Европарламента, което предлага ЕВРАТОМ като основа на законодателното предложение. Според г-н Уручев, въвеждането на отделна глава в директивата за опазване на околната среда би имало само символично значение, доколкото въздействието на лъчението върху растителните и животинските видове все още не е научно установено. Той определи като неприемливи предложенията за драстично ниски норми на някои от дозите с мотив, че не почиват на солидна научна база. „Вярвам, че с приемането на доклада ще постигнем съществено подобряване на защитата на населението от излагане на йонизиращо лъчение чрез установяване на съвременни норми за безопасност“, изтъкна българският евродепутат.

Източник: SmolyanNews.com

Коментари (0)

*За да поставите коментар трябва да сте регистриран потребител.

Новините по общини

Архив

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009