В Доспат се изгражда туристически информационен център по европроект

сряда, 26 юни 2013 г.

«Изпълнение на строително – монтажни работи за изграждане на туристически информационен център и изложбена зала и доставка на оборудване» е проекта по договор на Община Доспат за отпускане на финансова помощ, сключен с ДФ „Земеделие” по Мярка 313 “Насърчаване на туристическите дейности” от ПРСР (2007-2013), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Бенефициент е Община Доспат , а изпълнител на обекта е „Пирс – Д” ООД гр.Пловдив. Строителен надзор на обекта е „ДАРА- Контрол” ООД, гр. Смолян.

Стойността на договора за строителство и доставки, съгласно количествено – стойностната сметка, е в размер на 234 918.42 /двеста тридесет и четири хиляди деветстотин и осемнадесет лева и четиридесет и две стотинки/ без ДДС.

Съгласно одобрения инвестиционен проект и количествена сметка, проекта обхваща изпълнение на строително – монтажни работи за изграждане на нова сграда и доставка на обзавеждане и оборудване за туристическия център и изложбената зала.

Туристическият информационен център е проектиран с богато остъкляване – високи и широки прозорци, за постигане на приятен микроклимат и визуален контакт с околната среда и язовир Доспат.

Източник: SmolyanNews.com

Коментари (0)

*За да поставите коментар трябва да сте регистриран потребител.

Новините по общини

Архив

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009