В Чепеларе стартира проект за подобряване на жизнената и работна среда

понеделник, 04 юни 2012 г.

Община Чепеларе организира пресконференция за стиартирането на проект „Създаване на условия за устойчиво развитие чрез подобряване на жизнената и работната среда и предприемане на мерки за защита от наводнения в община Чепеларе”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма регионално развитие 2007-2013г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския финд за регионално развитие и от Държавния бюджет на Република България.

Проектът се изпълнява по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПРР с регистрационен номер: BG161PO001/4.1-04/2010/054 от дата: 01.06.2011 год., подписан между Договарящия орган на ОПРР Министерство на регионалното развитие и благоустройство и Община Чепеларе.

Пресконференцията ще се проведе на 06.06.2012г. от 11:00ч. в Заседателната зала на Община Чепеларе.

Източник: SmolyanNews.com

Коментари (0)

*За да поставите коментар трябва да сте регистриран потребител.

Новините по общини

Архив

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009