Удължава се срока за предоставяне на топъл обяд до септември

четвъртък, 08 април 2021 г.

Кметът на община Мадан Фахри Молайсенов подписа споразумение с Агенция за социално подпомагане за удължаване срока на Договор BG05FMOP001-5.001-0107-C01 по проект „3-1-Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19 в община Мадан“ до 30.09.2021г.

Община Мадан реализира проект „3-1-Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19 в община Мадан“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане с финансовата подкрепа на Агенция за социално подпомагане. Социалната услуга „Топъл обяд“ се предоставя на 120 бр. лица от следните целеви групи:

Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност – хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията.

Лица, поставени под карантина – без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа.

Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

Този вид услуга включва предоставяне на безплатна храна за обяд – супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт в работните дни за периода от 18.01.2021г. до 30.09.2021г. включително. Храната се предоставя в населените места на потребителите. Стойността на един обяд за едно лице от целевата група е в размер на 2.70 лв. на ден.

На потребителите им се предоставят и съпътстващи мерки съобразно специфичните им потребности.

Разходите по проекта са на стойност 62 726.40 лева.

Проектът се координира от Агенция за социално подпомагане, в качеството и на Управляващ орган на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица /ОПХ, ФЕПНЛ/.

Източник: SmolyanNews.com

Коментари (0)

*За да поставите коментар трябва да сте регистриран потребител.

Новините по общини

Архив

2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009