Тристранният отраслов съвет за образование в Община Смолян проведе заседание

петък, 14 февруари 2020 г.

По искане на общинското ръководство на СБУ /Съюз на българските учители/ на 12.02.2020 г. се проведе заседание на Тристранния отраслов съвет за образование в община Смолян. Заседанието се ръководи от Николай Мелемов – кмет на общината. Присъстваха Момчил Николов – секретар на общината, Мария Семерджиева – общински съветник и началник на РУО на МОН, представители на работодателските структури и на синдикатите в общината.

На заседанието се обсъди изпълнението на КТД /Колективен трудов договор/ за системата на предучилищното и училищното образование и анексите към него. Председателят на ОбКС на СБУ- Мария Жайгарова постави за разглеждане проблеми, свързани с финансирането на отделни дейности в детските градини, по които всички участници в заседанието изразиха становище.

Положително разбиране по поставените въпроси изрази кметът на Община Смолян Николай Мелемов. Конструктивно предложение за бъдещата работа на Тристранния съвет направи Мария Семерджиева, след което се реши да се направи задълбочен анализ на финансирането на детските градини. Той да се представи на заседанието на Общинския съвет на 25. 02. 2020г. и да послужи за вземане на конкретни решения за начина на финансиране на детските градини, което ще даде възможност за диференциране на отговорностите на всички участници в образователния процес в детските градини.

Източник: SmolyanNews.com

Коментари (0)

*За да поставите коментар трябва да сте регистриран потребител.

Новините по общини

Архив

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009