Търговците в община Чепеларе трябва да събират разделно отпадъците

петък, 11 януари 2013 г.

Във връзка с новоприетия Закон за управление на отпадъците обнародван в държавен вестник на 13.07.2012г. и във връзка с влезлите в сила нови изисквания в системата за разделно събиране на отпадъци и разделно събиране на отпадъци от опаковки от 01.01.2013г. община Чепеларе уведомява, че всички ползватели на търговски обекти, производствени, стопански и административни сгради в гр. Чепеларе са длъжни да събират разделно генерираните от дейността им отпадъци от хартия, картон, стъкло, пластмаси и метали и да ги предават на лица, притежаващи разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ по чл.35 и/или с организация по оползотворяване.

При неизпълнение ще бъдат налагани санкции съгласно действащата нормативна уредба.

Източник: SmolyanNews.com

Коментари (0)

*За да поставите коментар трябва да сте регистриран потребител.

Новините по общини

Архив

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009