Съдът остави без движение жалбите срещу решения на ОИК-Неделино и ОИК-Девин

вторник, 05 ноември 2019 г.

Административен съд – Смолян остави без движение жалбата на М. Кавърмов от гр. Неделино, против Решение № 126-МИ на Общинска Избирателна комисия – Неделино от 28.10.2019 г. относно избиране на общински съветници в община Неделино. Съдът е указал на жалбоподателя в 7-дневен срок от получаване на съобщението да допълни жалбата си като изрично посочи кой резултат и за кой избор иска да бъде обявен за недействителен, на всички избрани общински съветници в Общински съвет-Неделино или само за тези, които са издигнати с листата на „Демократична България-Обединение“, да посочи поименно кои от кандидатите за общински съветници от листата на „Демократична България-Обединение“ са избрани за общински съветници, както и адресите им за да могат посочените да бъдат конституирани като заинтересовани страни в настоящото производство, като в случай, че не изпълни указанията на съда в определения срок, жалбата му ще се остави без разглеждане, а производството по делото ще бъде прекратено.

Определението не подлежи на обжалване!

Административен съд – Смолян остави без движение жалбата на Ж.Ч, З.Ч. и П.Б. от гр. Девин – регистрирани като кандидати за общински съветници от Местна коалиция „МИР“, против Решение № 115-2109-МИ на Общинска избирателна комисия – Девин за избиране на общински съветници в община Девин, проведени на 27.10.2019 г.

Съдът е указал на жалбоподателите в седемдневен срок от получаване на съобщението, да внесат и представят по делото вносна бележка за внесена държавна такса по сметка на Административен съд – Смолян общо в размер на 30 лв., като в случай че не изпълнят указанията на съда в определения срок, жалбата им ще се остави без разглеждане, а производството по делото ще бъде прекратено.

Определението не подлежи на обжалване!

Източник: SmolyanNews.com

Коментари (0)

*За да поставите коментар трябва да сте регистриран потребител.

Новините по общини

Архив

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009