След 13-годишна сага Районен съд-Смолян призна задължения на МБАЛ-Девин за хиляди левове

вторник, 08 юни 2021 г.

След постановено дългоочаквано решение на Районен съд Смолян по спор, заведен от МБАЛ -Девин ЕАД, ръководството на фирма ЕТ „Анри – 64“ обяви, че ще се съобрази напълно с постановеното и няма да оспорва решението. Като социално отговорен партньор на лечебни заведения в област Смолян ЕТ „Анри – 64“ желае скорошното приключване на продължилите повече от 13 години съдебни и изпълнителни производства. Случаят касае задължения на МБАЛ – Девин ЕАД за доставени консумативи преди около 15 години. Поради недалновидната политика на мениджмънта на лечебното заведение и неизпълнение на съдебно решение от 2009г. задълженията на болницата в годините са нараснали значително, което поставя пациентите пред риск. ЕТ „Анри – 64“ многократно е правил опити за доброволно погасяване на задълженията на МБАЛ-Девин ЕАД, като различните ръководства не са били в необходимата степен решителни за това. С приемането на постановеното от съда решение и отказа от продължаването на съдебните производства, ЕТ “Анри – 64“ признава за основателен дълг на МБАЛ – Девин към 17.02.21г. в размер над 260 000, 00 лв., поради висшия интерес на пациентите. ЕТ „Анри – 64“ е изпратил покана до ръководството на МБАЛ – Девин ЕАД и до кмета на община гр. Девин за изготвяне на споразумение и план за доброволно погасяване на задълженията, които да не поставят в риск дейността на лечебното заведение. Нещо повече, воден от дългогодишната си социално – ангажирана политика, доц. д-р Андрей Кехайов заяви, че при погасяване на задълженията ще направи дарение на МБАЛ- Девин ЕАД. С това се опровергават всички твърдения, че единствената цел на ЕТ „Анри – 64“ е да получи дължимите му се по закон и в изпълнение на съдебните актове суми. Надделяващ е общественият интерес в дейността на ЕТ „Анри – 64“. Решението е в зависимост от преценката на ръководството на болницата, дали признатото от съда задължение ще бъде заплатено по начин, който не засяга достъпа на пациентите до медицинска помощ. Независимо от игнорирането му като кредитор през всичките тези години ЕТ „Анри-64“ винаги е проявявал разбиране и се е отзовавал на молби за помощ, включително и предоставяне на средства на болницата през 2010г., за изплащане на заплати на персонала. Годишните доклади на регистрираните одитори на финансовите отчети на болницата сочат, че неизпълнението на задълженията към доставчиците води до тежки последици, за което отговарят управителите на лечебното заведение през годините. Не може да бъде вменявана отговорност на кредиторите за начина по който лечебното заведение е използвало собствените си финансови ресурси. ЕТ „Анри-64“ е понасял както финансови, така и лични вреди от липсата на ангажираност и от осъзнато от страна на ръководството на болницата поведение за значимостта на тази болница за региона. Това да прехвърляш своята отговорност, насаждайки впечатление, че съществуването на лечебното заведение трябва да е за сметка на дейността на друго лице – кредитор, който съвестно е изпълнил ангажиментите си по сключените договори е неморално и противоречи на добрите търговски практики. Неоснователните обвинения от ръководството на болницата, прокуратурата и местната изпълнителна власт към ЕТ “Анри-64“ и лично към доц. д-р Андрей Кехайов дават основание за търсене на отговорност за понесени морални вреди, нарушена репутация и професионален авторитет.

ЕТ “Анри-64”

Източник: SmolyanNews.com

Коментари (0)

*За да поставите коментар трябва да сте регистриран потребител.

Новините по общини

Архив

2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009