Публично обсъждат отчета за изпълнението на бюджета на Община Смолян за 2017 г.

вторник, 14 август 2018 г.

На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет – Смолян отправя покана към жителите на общината, представителите на бизнеса, представителите на средствата за масово осведомяване, ръководителите на бюджетни звена, неправителствените организации и цялата общественост за участие в публично обсъждане на отчет за изпълнение на бюджета и средствата от европейския съюз и отчет за състоянието на общинския дълг към 31.12.2017 година на Община Смолян.

Обсъждането ще се проведе на 21 август 2018 г. /вторник/ от 17:30 часа в зала 247 на Община Смолян, бул. „България” № 12, под ръководството на г-жа Венера Аръчкова – Заместник-кмет на Община Смолян.

Желаещите предварително да се запознаят с материалите по отчета могат да направят това всеки работен ден от 14 до 16 часа в сградата на Община Смолян /бул. „България” № 12/, ет. 2, стая 202 или на интернет страницата на общината – www.smolyan.bg

Вашите мнения, препоръки и въпроси можете да направите писмено в деловодството на общината или на електронен адрес: obs_smolyan@abv.bg

ИНЖ. ДАНЧО КИРЯКОВ

Председател на Общински съвет

Източник: SmolyanNews.com

Коментари (0)

*За да поставите коментар трябва да сте регистриран потребител.

Новините по общини

Архив

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009