Проект за 3 млн. лева ще изпълнява община Борино

неделя, 02 декември 2012 г.

Проектът “Съвместни усилия за управление на риска от наводнения” на община Борино е вече във финалната си фаза, съобщиха от местната управа. В проекта община Борино участва като партньор на водещата община Пагайо (Гърция) и навлиза в периода на изпълнение на основните дейности, одобрени за финансиране с договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ B 1.11.08 от 14. 03. 2011 г. по Програмата за Европейско териториално сътрудничество “Гърция – България 2007 – 2013”.

Проектът предвижда 1 035 578.50 евро бюджет за дейностите, реализирани от община Борино, като основната част от тези средства, а именно 816 271 евро са вложени за рехабилитация и възстановяване на подпорни стени и водостоци по поречието на река Боринска.

Основната цел на проекта е предотвратяване на риска от наводнения на територията на община Борино и община Пагайо. От гръцка страна основната част от средствата ще се изразходват за разработване и изграждане на система за предпазване от наводнения и на система за ранно предупреждение от наводнения (FEWS) в района на Пагайо, Република Гърция, обясниха от администрацията.

Строителните работи са завършени на този етап и от българска и от гръцка страна. Предстои да се извършат редица проучвания и да се изработят карти на застрашените от наводнения райони в двете партньорски общини, както и да се проведат разяснителни кампании за рисковете и начините за справяне с наводненията. Тези дейности са планирани за началото на следващата година.

Източник: SmolyanNews.com

Коментари (0)

*За да поставите коментар трябва да сте регистриран потребител.

Новините по общини

Архив

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009