Приеха регионален генерален план за водоснабдяване и канализация на обособена територия „ВиК Смолян”

сряда, 23 октомври 2013 г.

В Областна администрация- Смолян се проведе редовно заседание на Областния съвет за развитие (ОСР). Присъстваха членове на Съвета, а именно кметовете на седем общини от областта, представители на регионалните сдружения на общините, на синдикатите, на регионалните структури, имащи отношение към ОСР, както и представител от Министерство на регионалното развитие (МРР), съпроводен от експерти от екипа на проекта за развитие на общинската инфраструктура,съобщиха от областната управа.

По първа точка от дневния ред експертите по проекта представиха Регионалния генерален план (РГП) за водоснабдяване и канализация на обособена територия „ВиК Смолян” ЕООД. Те изложиха целите и принципите на РГП и посочиха още, че Планът е съсредоточен главно върху агломерации над 2000 ЕЖ, но и че е предвиден бюджет за мерки и проучвания и за малките населени места. Бяха очертани още процеса при изготвянето на РГП и основните характеристики на обособената територия „ВиК Смолян”, която обхваща територията на 10-те общини в областта. Така обстойно представен РГП бе приет с единодушие от всички присъстващи, като се направи уточнението, че всички заинтересовани страни могат да внесат предложения и препоръки до Областна администрация, която от своя страна ще ги предостави в обобщен вид на МРР за включването им в Плана. По втора точка от дневния ред областният управител инж. Димитър Кръстанов разясни възможностите на пилотния модел на Водено от общността местно развитие (ВОМР) за многофондово финансиране на Смолянска област. Той представи още предприетите в тази насока стъпки, мотивите за това област Смолян да бъде пилотен модел за ВОМР и какви са бъдещите възможности на модела.

Като част от дневния ред, инж. Момчил Караиванов – директор на Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”, представи пред присъстващите Областната стратегия за развитие за периода 2014-2020 г., която също се прие с единодушие. Стратегията е изработена в съответствие с националните стратегически документи и приоритетите за развитие на област Смолян. На заседанието бяха преизбрани досегашните представители в състава на Регионалния съвет за развитие към Южен Централен Район – Цветалин Пенков, кмет на община Девин и Тодор Бозуков, кмет на община Чепеларе. Областният управител инж. Димитър Кръстанов закри заседанието, като преди това оповести новия състав и структура на ОСР.

Източник: SmolyanNews.com

Коментари (0)

*За да поставите коментар трябва да сте регистриран потребител.

Новините по общини

Архив

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009