Приеха Бюджета на община Мадан за 2016г.

петък, 29 януари 2016 г.

Вчера на редовно свое заседание – Общинските съветници в Мадан приеха бюджета на общината за 2016 година. Подготовката за съставяне му е ясно формулиране на годишните цели, анализ на реализираните собствени приходи през предходните години, преглед и анализ на общинската инфраструктура, анализ на общинската собственост и оценка на икономическата обстановка. Средствата, с които ще разполага общината през годината, са в размер на 7 479 244 лв. В тази сума влизат 3 805 048 лева приходи, делегирани от държавата дейности и 3 674 196 лева за местни дейности. Общината започва новата финансова година с преходен остатък от 1 212 365 лв Изразходването на средствата ще става по икономичен режим, съгласно разпределението им по отговорности, функции, групи, дейности и параграфи, като най-много са парите за 2 619 262 лева, като 64 944 лв ще бъдат дофинансирани. Главният финансист на общината Огнян Василев уточни, че при формирането на Бюджет 2016 е търсен оптималния баланс за разпределяне на финансовите ресурси. Той подчерта, че една от основните задачи на управлението на Община Мадан е да осигури финансова стабилност. Основните приоритети на бюджета са: запазване финансовата стабилност на общината, предоставяне на качествени услуги на общността и подобряване на общинската инфраструктура. Оптимизирането на разходите за издръжка са ориентирани по степен на значимост.

Той допълни , че въпреки възможностите, които законодателството предоставя за увеличаване размерите на местните данъци през 2016 година Община Мадан запазва данъчни ставки от 2015 година.

От друга страна финансовият модел на общината показва, че е възможно без увеличение на данъците и таксите, при едно добро финансово управление, приходите в общинската хазна да растат. „Можем да кажем, че Община Мадан приключва 2015 г. и влиза в 2016 г. с добра финансова устойчивост, успяхме да изплатим заема от 2006 год. и така на практика общината ни няма задължения към банки и кредитори, както и към ФЛАГ, заяви кметът на Мадан Фахри Молайсенов” Бюджет 2016 бе определен от местния парламент като справедлив и балансиран, заради реално планираните в него приходи и заложеното рационално разходване на средствата. Но пред ръководството на Общината остава сериозното предизвикателство, свързано с търсене на възможности за увеличаване на източниците на приходи в бюджета.

Източник: SmolyanNews.com

Коментари (0)

*За да поставите коментар трябва да сте регистриран потребител.

Новините по общини

Архив

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009