Първа копка на инфраструктурен обект в Златоград

неделя, 15 юли 2012 г.

На 12.07.2012 г. се даде старт на още един важен инфраструктурен проект в Златоград, с чиято реализация се цели предотвратяване на риска от наводнения и минимизиране на опасността от нанасяне на щети върху жителите на Златоград, които живеят в близост до един от най-рисковите участъци на р. Върбица.„

“Първата копка” на обекта по проект„Изграждане на крайбрежна стена – корекция на левия бряг на р. Върбица, от о.т. 970 до о.т.977 по бул. „България” бе направена, в присъствието на жители от засегнатия квартал, от кмета на община Златоград-Мирослав Янчев, народния представител Недялко Славов и от представителя на фирмата-изпълнител господин Кюпраджиев. В рамките на проекта ще се изгради крайбрежна стена и ще се извършат дейности по почистване на речното корито на р. Върбица. Инвестицията попада в източната част на град Златоград, където пътното платно на бул. „България” е на по-ниско ниво от необходимото за пропускане на високи води при обилни валежи. Поради това участъкът подлежи на залив, а при евентуално бъдещо негово наводнение ще бъде прекъсната една от двете възможности за вход и изход в и от община Златоград, предвид че до община Златоград може да се достигне единствено с автомобилен транспорт. В този участък са създадени условия, при всеки следващ обилен валеж, да се получават нови нарушения на насипите и разливи на реката, и населението е подложено на постоянен риск от ново наводнение. За да се стабилизира района е предвидено изграждането на крайбрежна стена с дължина 264.6 м. и височина 3.30 м. Предвид това, че река Върбица е със сравнително малък наклон по течението си се обуславя отлагането на речна баластра и на места в реката се формират естествени прагове, които задържат наносите, и увеличават дебелината на отложенията. Освен естествените процеси, в резултат от човешка дейност са депонирани и скални маси със средна ширина от 6 – 7м. в същия участък на реката. За осигуряване на нормална проводимост на реката при високи води е необходимо наносите да бъдат изземени, като общия обем, предвиден за изземване в рамките на проекта е 3108.09 куб.м.

Проект „Изграждане на крайбрежна стена – корекция на левия бряг на р. Върбица, от о.т. 970 до о.т.977 по бул. „България” и почистване на речното корито” ще се реализира в рамките на 18 месеца. Изпълнител на строителството по проекта е „Пътстройинженеринг” АД, гр- Кърджали, като стойността на СМР е 501 000 лв. с ДДС и по договор строителните дейности трябва да приключат на 12.09.2012 г.

Проектът се реализира по Договор №BG161РО001/4.1-04/2010/028 за безвъзмедна финансова помощ, сключен между Община Златоград и Министерство на регионалното развитие и благоустройството по Оперативна програма „Регионално развитие”.

Източник: SmolyanNews.com

Коментари (0)

*За да поставите коментар трябва да сте регистриран потребител.

Новините по общини

Архив

2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009