Отваря общестествена трапезария в Девин

събота, 06 април 2013 г.

От първи април община Девин ще предоставя социалната услуга „Обществена трапезария”.

Всички лица, които желаят да бъдат включени като потребители на услугата за новия период трябва да подадат Заявление-декларация /по образец/ до Кмета Община Девин. За ползване на услугата от дете се подават документи от неговия законен представител. Деца, за които е невъзможно да бъде подадено заявление-декларация от законен представител, ползват услугата по реда на чл.20, ал.4, т.1 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето. 22.04.2013 год. е крайният срок, в рамките на който лицата следва да подадат в Деловодството на общината Заявление-декларация, придружено със следните документи: медицински (от ТЕЛК или ЛКК); справка за размера на пенсията/дохода; документ за това, че лицето е безработен/учащ се,съобщиха от общината.

Източник: SmolyanNews.com

Коментари (0)

*За да поставите коментар трябва да сте регистриран потребител.

Новините по общини

Архив

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009