Откриване на компостираща инсталация за третиране на битови отпадъци за общините МАДАН, ЗЛАТОГРАД И НЕДЕЛИНО

понеделник, 03 май 2021 г.

На 17 май от 13.30 ч. ще се състои официалното откриване на компостиращата инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци, изградени по един от най-важните проекти за региона – „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РДБО Мадан, за общините Мадан, Златоград и Неделино“.

Официалната церемония ще се състои на терена на Регионалното депо за ТБО гр. Мадан в землището на с. Шаренска, община Мадан.

Домакин на събитието е г-н Фахри Молайсенов – Кмет на Община Мадан.

Общините Мадан, Златоград и Неделино ще използват изградената инфраструктура и доставеното към нея мобилно експлоатационно оборудване с цел осигуряване на съвременна и екологосъобразна система за управление на отпадъците на регионален принцип.

Битовите отпадъци на територията на Общините Мадан, Златоград и Неделино ще се редуцират, чрез прилагане на разделно събиране на зелени отпадъци за Общините.

Обектът ще обслужва общините Мадан, Златоград и Неделино, които имат население от 27 425 жители и територия от 448 740 кв.км.

Изграждането на обектите е финансирано по Приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.”, Процедура № BG16M1O002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“

Източник: SmolyanNews.com

Коментари (0)

*За да поставите коментар трябва да сте регистриран потребител.

Новините по общини

Архив

2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009