Общините имат неразплатени задължения от предишни години към снегопочистващите фирми

сряда, 23 октомври 2013 г.

В зала 201 на Областна администрация Смолян се проведе открито заседание във връзка с поготовката за предстоящия зимен сезон 2013/2014 г. Целта на срещата бе предприемане на превантивни мерки за осигуряване нормалното функциониране на инфраструктурата, снабдяването и услугите за населението в изпълнение на Заповед № Р-201/04.10.2013 г. на Министерския съвет на Република България,съобщиха от институцията.

Участие в срещата взеха кметовете на общините Баните, Борино, Златоград, Рудозем и Чепеларе, зам.-кмета на община Девин, представители на общините Смолян и Неделино, ръководителите на ОД „МВР”– Смолян, Областно пътно управление– Смолян, ОУ„ПБЗН”– Смолян, Областен отдел “Контролна дейност – ДАИ”, ОД „Безопасност на храните”– Смолян, РД „Гранична полиция, РИОСВ- Смолян, Център за спешна медицинска помощ, енергопреносните и разпределителни дружества опериращи на територията на област Смолян, представители на „ВиК”– Смолян, Регионалния инспекторат по образованието в Смолян, Регионална дирекция по горите– Смолян, Южно централно държавно предприятие– Смолян, Регионалната здравна инспекция и Военно формирование 28330 – Смолян. Заседанието бе ръководено от областния управител инж. Димитър Кръстанов, в присъствието на зам.- областните управители Емил Хумчев и Бейхан Дуран.

Направен бе обзор на взаимодействието на институциите в контекста на техните правомощия и бе обърнато внимание на превенцията в работата при подготовката за посрещане на зимния период.

Обсъдиха се въпроси, касаещи както спецификата на всяка една община, така и въпроси по организацията на снегопочистването, поддръжката на пътната мрежа в курорта Пампорово и пътните връзки към Смолян и Стойките. За обезопасяване на движението и нормалното придвижване по републиканския път Асеновград-Чепеларе се полагат усилия за навременно поставяне на мантинелите и запълване на страничните фуги със студенопресовани смеси. И тази година общините обявиха, че имат неразплатени задължения от предишни години към снегопочистващите фирми. Рудозем и Борино им предстои да завършат процедурите за сключване на нови договори с изпълнители за снегопочистване и поддръжка на общинската пътна мрежа. Кметът на община Чепеларе обърна внимание за недостатъчния размер на средствата от държавния бюджет за разплащане на задълженията на общините към фирмите-изпълнители. Той предложи да бъде направена промяна в нормативната база и дейностите по зимна поддържка за планинските райони да бъдат остойностявани с по-висок коефициент. От ОД „МВР”- Смолян и Областно пътно управление– Смолян изказаха препоръки за подобряване на взаимодействието и координацията по места, за чистенето на паркингите, прилежащите тротоарни и околни пространства от фирми, граждани и организации, за своевременното изпращане на достоверни сигнали и др. Началникът на ОУ „ПБЗН” помоли общините, които не са сформирали доброволни граждански формирования за защита на населението при бедствия, пожари и извънредни ситуации да положат необходимите усилия за създаването им. Доставчиците на електроенергия и вода на територията на областта изнесоха информация за своята готовност, за създадените екипи и предприетите мерки. От РДГ и ЮЦДП разясниха процедурата при отсичане на надвиснали дървета в близост до пътното платно, които съдават реална опасност за движението и пешеходците, и състоянието и мерките за поддържане на горските пътища. От 22 до 24 октомври, комисия по заповед на директора на ОПУ – Смолян, извършва преглед на техниката и готовността на фирмите, които извършват снегопочистването и поддръжката на републиканската пътна мрежа.

Директорът на Областно пътно управление инж. Костадинка Миланова докладва, че на телефон 0885/ 911 812 ще се приемат всички обаждания относно възникнали авариино-спасителни дейности и бедствени ситуации на територията на област Смолян. В края на срещата Областният управител инж. Димитър Кръстанов обобщи изводите, подчерта необходимоста от добра координация между отделните институции, изпълнение на конкретните ангажименти и задължения, към което всяка заинтересована страна трябва да подходи с необходимата отговорност.

Източник: SmolyanNews.com

Коментари (0)

*За да поставите коментар трябва да сте регистриран потребител.

Новините по общини

Архив

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009