Около 400 хил. лв. са просрочените задължения на община Смолян към края на месец октомври

петък, 15 ноември 2019 г.

„Спокойно мога да кажа, че община Смолян е в добро финансово състояние. Няма неразплатени фактури от преди м. септември. В същото време водим дела с Консорциум „Светлина“ и с други фирми за отстъпено право за преминаване във връзка с инфраструктурата. Към 31 октомври просрочените задължения са около 400 хил. лв. Това са просрочени задължения предимно към фирмата „Титан Клинър“, защото там има възпрепятстване за разплащане на някои от нещата“. Това каза Венера Аръчкова – бивш зам. кмет на община Смолян и новият председател на Общински съвет Смолян. По думите й в годините назад събираемостта на определени видове местни данъци и такси е увеличена почти на 90 %. „Не е тайна за гражданите на Смолян, че не можем да реализираме никакви дейности на територията на града, ако не си съберем приходите, които са два вида данъчни и неданъчни. Знаете, че съгласно наредбите приети през 2011 при встъпването на Николай Мелемов като кмет на общината, местните данъци и такси бяха намалени и до момента работим по тази Наредба“, каза Аръчкова за SmolyanNews.com.

По отношение на екипа, който оставя, Венера Аръчкова заяви, че това са знаещи и можещи хора, които ще се справят с всяка ситуация, а когато има нужда и тя ще помага, въпреки новото си амплоа.

Председателят на Общински съвет Смолян Венера Аръчкова обясни, че до края на месеца трябва да е готова новата структура на община Смолян, която да бъде приета от Общинския съвет. „Ще има преместване от една дирекция в друга, ще има преструктуриране на дирекции, защото самата законова рамка налага това. От 1 януари цялата документация вече ще бъде електронна, в същото време имаме готовност за въвеждане на обслужване на гражданите на едно гише, което ще е едно значително улеснение за тях“, каза още Венера Аръчкова.

Източник: SmolyanNews.com

Коментари (0)

*За да поставите коментар трябва да сте регистриран потребител.

Новините по общини

Архив

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009