Обявиха 15 свободни места за полицаи в Смолян

понеделник, 29 януари 2018 г.

Обявиха 15 свободни места за служители на реда в Областната дирекция на МВР в Смолян.

Със заповед рег. № 8121К–363/24.01.2018 г. на Министъра на вътрешните работи e обявен конкурс за постъпване на държавна служба в МВР и заемане на 15 (петнадесет) вакантни длъжности в ОДМВР Смолян, както следва:

  • полицай – 12 (дванадесет) бр.
  • младши автоконтрольор – 3 (три) бр.

Изисквания към кандидатите са следните: 1. Да имат българско гражданство; 2. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията; 3. Да не са привлечени като обвиняеми или да не са подсъдими за умишлено престъпление от общ характер, както и редица специфични изисквания, а именно да не са по-възрастни от 40 години към датата на обявяване на конкурса, да имат завършено средно образование, да отговарят на минималните изисквания за физическа годност и психологична пригодност, да притежават свидетелство за управление на МПС категория „В“ или по-висока и да отговарят на медицинските изисквания за работа в МВР.

Документи по обявения конкурс ще се приемат от 30.01.2018 г. до 19.02.2018 г. в сектор “КАПОЧР” към отдел „Административен“ при ОДМВР Смолян – гр. Смолян, бул. “България” № 67.

Източник: SmolyanNews.com

Коментари (0)

*За да поставите коментар трябва да сте регистриран потребител.

Новините по общини

Архив

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009