Обучение за местни лидери и потенциални бенефициенти се проведе в библиотеката в Златоград

сряда, 12 юни 2019 г.

В библиотеката на ОНЧ ”Просвета-1908” Златоград се проведе обучение за местни лидери и потенциални бенефициенти , организирано от „Местна инициативна група Кирково – Златоград”. В него се включиха представители на Общинска администрация , на кметства, училища , читалища, сдружения с нестопанска цел.

В програмата бяха включени : технологията за изготвяне на успешен проект и условия за кандидатстване по марка ЧР-2 на „МИГ Кирково-Златоград- По добър достъп до устойчиви услуги, Здравни и социални услуги чрез интегриран подход на територията на „МИГ Кирково-Златоград” .

Пламен Чингаров – изпълнителен директор на сдружението представи и условията за кандидатстване по мярка 7.5.1. – „Повишаване на атрактивността на МИГ и стимулиране на сътрудничеството , чрез популяризиране на културно-историческото и природно наследство”. Участниците в обучението изготвиха примерен проект в Информационната система за управление и наблюдение ИСУН и така практически се запознаха с кандидатстване, комуникация и изпълнение на проектната идея.

Представени бяха и други предстоящи мерки от стратегията на сдружението: 4.1 „Подкрепа на инвестиции в земеделски стопанства” и 4.2 „Подкрепа на инвестиции в преработката , предлагането на пазара и / или развитието на селскостопански продукти”, съобщи Зорка Хаджиева.

Източник: SmolyanNews.com

Коментари (0)

*За да поставите коментар трябва да сте регистриран потребител.

Новините по общини

Архив

2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009