Общо 1135 зрелостници са подали заявление за явяване на матура

сряда, 08 май 2013 г.

Държавните зрелостни изпити са на 21 и 23 май, в същите дни седмокласниците се явяват на национално външно оценяване

Във връзка с предстоящите парламентарни избори на 12 май, следващият ден – 13 май, понеделник, е обявен за неучебен ден със заповед на министъра на образованието младежта и науката. Предвиденото за тогава национално външно оценяване в 4 клас по предмета „Човекът и природата” се измества на 15 май. Така наречените малки матури в 4 клас започват на 9 май с изпит по Български език и литература, на 10 май е по Математика, на 14 май – по Човекът и обществото. Цялостната организация за провеждането на националното външно оценяване и държавните зрелостни изпити вече е създадена, а на работна среща на 8 май директорите на училища от цялата област получиха разяснения и конкретни указания от началника и експертите в РИО – Смолян.

Най-важното е по никакъв начин, волно или неволно, да не се компрометира националното външно оценяване и провеждането на матурите, каза началникът на инспектората Иван Муцевски. Затова директорите трябва предварително да проведат обучение и инструктаж на учителите, които ще бъдат квестори в дните на изпитите. При провеждането им няма да има никакъв достъп на външни лица до коридорите и залите, а сградите на училищата още предния ден ще бъдат проверени съвместно с полицията. Датите за провеждане на матурите и националното външно оценяване в 7 клас са едни и същи – 21 и 23 май. В тези дни ще има засилено полицейско присъствие в районите на училищата, определени за провеждане на изпитите. Необходимо е да се осигури и денонощна физическа охрана, подчерта директорът на ОД на МВР комисар Кирил Хаджихристев, който участва в срещата.

За дванадесетокласниците най-важни са държавните зрелостни изпити. Заявления за явяване на матура са подали общо 1135 зрелостници, в т. ч. и от минали години. От тях на първия задължителен изпит – Български език и литература, който ще се проведе на 21 май, са заявили, че ще се явят 1102-а. Вторият държавен зрелостен изпит ще се проведе на 23 май, той е задължителен за зрелостниците, но предметът, по който се явяват, е по техен избор и заявление за него са подали 1127, уточняват от инспектората. Като втори задължителен изпит най-много зрелостници са избрали биологията – 378, следва география – 299, философски цикъл – 162-а, математика – 140, английски език – 77, история и цивилизация – 53, немски език – 10, химия – 7, руски език – 1. За трети държавен зрелостен изпит, който е по желание на ученика, има заявка от 3-а зрелостници, които искат да се явят на изпит по английски език. За да стигнат до държавните зрелостни изпити дванадесетокласниците трябва успешно да са приключили учебната година, като за тях последният учебен ден е 14 май. До 17 май трябва да бъдат обявени списъците с разпределението на зрелостниците по училищата, където ще се проведат матурите.

Датите 21 и 23 май са важни и за седмокласниците, защото тогава ще се проведе националното външно оценяване по двата основни предмета – български език и литература и математика. Тестът по български език и литература е на 21 май, а тестът по математика – на 23 май. На национално външно оценяване задължително трябва да се явят, според последните данни, 978 седмокласници. Изпитите по двата основни предмета важат и за прием в профилирани гимназии и профилирани паралелки с интензивно изучаване на чужд език в СОУ, в професионални гимназии и паралелки за придобиване на професионална квалификация в СОУ. Изпитът протича в две части, като първата част на теста се решава задължително от седмокласниците, а втората част – т.нар. допълнителен модул, на който учениците се явяват по желание, е основен за кандидатстване за прием след завършен 7 клас. Решението за попълване на този модул може да се вземе от учениците и в момента на изпита, за това не е необходима предварителна заявка, уточняват експертите от РИО. Началото на изпитите е в 10 часа, времетраенето на първия модул е 60 минути, а на втория модул – 90 минути. Общият брой точки, който кандидатът може да набере е 100 точки. Национално външно оценяване в 7 клас ще се проведе и по останалите културно-образователни области. По обществени науки, гражданско образование и религия то ще бъде на 27 май, по чужди езици – на 28 май, по природни науки и екология – на 29 май.

На срещата с директорите беше коментирана и организацията, свързана с предстоящите избори, тъй като много изборни секции са разположени в учебни заведения. Монтирането на съоръженията за изборите – кабини и изборни материали ще започне в петък – 10 май, но чак след като навсякъде е приключил учебния процес и децата са вече вън от училище. След изборния ден, съоръженията съответно трябва да бъдат демонтирани. Началникът на РИО-Смолян Иван Муцевски беше категоричен, че няма да позволи възобновяването на учебния процес, докато съоръженията и материалите не бъдат изнесени от училищата. Съответната заповед за това вече е издадена и тя е съгласувана и с представители на РИК и ЦИК.

Източник: РИО - Смолян

Коментари (0)

*За да поставите коментар трябва да сте регистриран потребител.

Новините по общини

Архив

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009