Общинските съветници на Смолян ще заседават на 19 юли, гледат 35 точки

неделя, 15 юли 2012 г.

На 19 юли от 9 часа ще се проведе заседание на Общинския съвет на Смолян. В дневния ред са включени 35 точки. Съветниците ще разглеждат утвърждаването на маломерни самостоятелни и/или слети паралелки за учебната 2012/2013 г.

Кметът на общината ще предложи пред съветниците да се изготви искане до Министерството на здравеопазването предложение за закриване дейността на Дома за медико социални грижи за деца с.Широка лъка и съгласие за разкриване на Център за социална рехабилитация и интеграция на деца и лица в неравностойно положение с. Широка лъка.

Кметът Николай Мелемов ще предложи за гласуване и приемане на годишен план за развитие на социалните услуги в община Смолян за 2013 г. Ще се предложи за гласуване и програма за устойчиво управление на популацията на безстопанствените кучета на територията на община Смолян за 2012-2015 г. Също така и преименуване на Специализирано звено „Общинска ветеринарна амбулатория със стационар”.

32-ра точка от дневния ред е освобождаване на управителя на „Ученичско и столово хранене” ЕООД и избиране на нов управител на дружеството.

Ще се гледа и завършване на дейността по ликвидация и заличаване на „Областен диспансер за пневмо-фтизиатрични заболявания със стационар” ЕООД. На последно място ще се предложи при съветниците отчет за дейността на Общински съвет-Смолян и неговите комисии за периода 07.11.2011г. – 30.06.2012 г.

Източник: SmolyanNews.com

Коментари (0)

*За да поставите коментар трябва да сте регистриран потребител.

Новините по общини

Архив

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009