Общински съвет-Смолян ще заседава на 24 септември

четвъртък, 17 септември 2020 г.

Заседание на Общинския съвет-Смолян, свиква председателят Венера Аръчкова на 24 септември 2020 г. от 13.00 часа в Сесийна зала на Община Смолян, с предложение за дневен ред, включващ 37 докладни.

Сред тях:

Приемане на окончателен план и отчет за изпълнението на бюджета и средствата от европейския съюз и отчет за състоянието на общинския дълг към 31.12.2019 година на Община Смолян.Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

Обсъждане на докладите за осъществените читалищни дейности и за изразходваните от бюджета средства в Община Смолян през 2019 г.

Актуализация на целевата субсидия по ЗДБРБ на Община Смолян за 2020 г.

Одобряване на промени в актуализираната Бюджетна прогноза на Община Смолян , за периода 2021 – 2023г., на постъпленията от местни приходи и на разходите за местна дейност и други.

Източник: SmolyanNews.com

Коментари (0)

*За да поставите коментар трябва да сте регистриран потребител.

Новините по общини

Архив

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009