Общински съвет – Смолян отхвърли за втори път план-сметката от таксата за битови отпадъци за 2014 г.

събота, 01 февруари 2014 г.

Общински съвет – Смолян отхвърли за втори път предложената промяна в размера на таксата за битови отпадъци за 2014 г. Седем от общинските съветници гласуваха „за”, 10 „против” и 7 се въздържаха.

Припомняме, че договорът с „Титан Клинър” е сключен от предишното ръководство на община Смолян на 30.08.2006 г. Общината е длъжна да го изпълнява, защото неустойките по него не са предпочитане, коментира вносителят на докладната кметът Николай Мелемов. На предишното заседание местният парламент отхвърли план-сметката за боклука и поиска да се водят преговори с “Титан”, те обаче не са съгласни да променят договора и да определят друг метод на плащане. При това положение местната администрация няма друг избор освен да изпълнява договора. С нея се предвиждаше с около 30 % увеличение на същата, защото всички дейности по договора с „Титан Клинър" се изчисляват на база минимална работна заплата.

След като и този път съветниците отхвърлиха план-сметката за боклука, трябва да постановят решение, че се запазват старите промили през 2012 г. и 2013 г. Това обаче ще се отрази пагубно на община Смолян, защото отчисленията, които се правят на РИОСВ също са завишени. Съгласно постановление на МОСВ таксата, която трябва да се внася за тон отпадък за 2014 г. е 22 лв., а за 2013 г. тази такса е била 15 лв. Дейностите по сметосъбиране, сметоизвозване и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в община Смолян и експлоатацията на регионално депо „Теклен дол” се извършва от фирма „Титан Клинър” съгласно договори от 30.08.2006 и 3.07.2008 г. План –сметката от такса битови отпадъци, която внесе община Смолян пред местния парламент е в размер на 3 967 000 лв.

Част от общинските съветници бяха на мнение, че ако е необходимо трябва да се влезе в съдебен спор с фирмата. От своя страна кметът Николай Мелемов припомни, че договорът с фирмата е сключен по време на управлението на Дора Янкова и е за срок от 15 години.

Източник: архив Smolyannews.com

Коментари (0)

*За да поставите коментар трябва да сте регистриран потребител.

Новините по общини

Архив

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009