Общински съвет – Смолян ще заседава на 26 ноември

четвъртък, 19 ноември 2020 г.

Председателят на ОбС – Смолян свиква заседание на Общинския съвет на 26 ноември 2020 г. от 13.00 часа в Сесийна зала на Община Смолян, с предложение за дневен ред включващ 18 точки.

Сред тях са :

Дарение на РУ МВР – Смолян и писмо с вх. № ДЛ008871/15.10.2020 г. на Началника на РУ МВР – Смолян

Прекратяване на дейността и обявяване в ликвидация на „Ученическо и столово хранене” ЕООД с ЕИК:120506497.

Кандидатстване на Община Смолян с интегрирано проектно предложение по процедура BG05M9OP001-2.056 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование – Компонент 2, финансирано по Оперативни програми „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г. (ОП РЧР) и „Наука образование за интелигентен растеж ” 2014-2020г. (ОП НОИР).

Определяне позицията на Община Смолян при участието й в извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по В и К на обособена територия обслужвана от „ВиК“ ЕООД гр. Смолян

Вземане решение за упълномощаване на кмета на Община Смолян за изпращане писмено предложение до Президента на Република България за именуване на безименен връх в Родопите на името на полковник Владимир Серафимов и други.

Заседанието ще се проведе при спазване на всички разписани противоепидемични мерки и указания!

Източник: SmolyanNews.com

Коментари (0)

*За да поставите коментар трябва да сте регистриран потребител.

Новините по общини

Архив

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009