Община Златоград се сдоби със специализиран автомобил за битови отпадъци

сряда, 07 януари 2015 г.

По проект „Оптимизиране на системата за управление на отпадъците в Община Златоград”, финансиран чрез безлихвен заем от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда, се достави нов специализиран автомобил Марка „ ИВЕКО” и надстройка тип „Ротопреса”, с капацитет на вместимост от 16 куб. м. Функционалните характеристики на новия автомобил и по-голямата му вместимост ще позволят значително да се подобрят дейностите, свързани с събиране и извозване на битовите отпадъци, както и да се оптимизират графиците за обслужване на населението от Община Златоград.

Със стартиране на кампанията за пролетно почистване на общината през 2015 г., ще започне и изпълнението на дейности, свързани с реализиране на общинската политика за въвеждане на интегрирана система за разделно събиране на хартия, пластмаса и стъкло от домакинствата. За да отговорим на задължителните изисквания на националното законодателство и намалим отпадъците, депонирани на депо, Община Златоград ще разчита на проява на висока гражданска активност и личния принос на всички жители чрез включването им в ефективни системи за разделно събиране на отпадъци.

Източник: SmolyanNews.com

Коментари (0)

*За да поставите коментар трябва да сте регистриран потребител.

Новините по общини

Архив

2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009