Община Златоград отпуска 10 хил.лв за инвитро процедури

петък, 29 януари 2016 г.

Община Златоград задели 10 000 лв. от бюджета си за 2016г. за инвитро процидури. Целта е да се подпомогнат семейства с репродуктивни проблеми. Общата рамка на приетият бюджет на общината е 7 426 166 лв., в т.ч. държавни дейности 4305 846 лв., дофинсиране на държавни дейности с местни приходи – 248 924 лв. и местни дейности – 2 871 396 лв.

За 2016 година се запазват данъчните ставки за общинските дейности и услуги. : патентен данък, данък недвижими имоти, данък върху превозните средства, данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин. Общинските съветници гласуваха и средства за създаването на школа по гайда, в размер на 1 500 лв. Предвидените капиталови разходи са в размер на 2 128 308 лв. в т.ч. за нови обекти – 1 008 321 лв. със средства в бюджета и 826 146 лв. средства от ЕС, капиталов трансфер МБАЛ – 75 000 лв. и за разплащане на приключили обекти от минали години – 218 841 лв.За поддържане и подобряване на общинска инфраструктура общо отделените средства са 1 458 065 лв., като в тези пари влизат средствата за за улично осветление – 229 050 лв., рехабилитация на уличното осветление 185 000 лв., 114 050 за текуща издръжка, за поддържане на улична мрежа, тротоари общо 650 473 лв.

Към горното перо са и дейности свързани с чистота – 293 857 лв. заложени са средства за поддържане на нови обекти – зелени площи, басейн с.Ерма река и др. на обща стойност 572 103лв.

Източник: Дарик

Коментари (0)

*За да поставите коментар трябва да сте регистриран потребител.

Новините по общини

Архив

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009