ОБЩИНА СМОЛЯН ЗАПОЧВА МАЩАБЕН ПРОЕКТ ЗА 4 МЛН.ЛВ.,ПО КОЙТО ЩЕ СЕ ОБНОВИ НАПЪЛНО ПЛАНЕТАРИУМА

четвъртък, 28 ноември 2019 г.

Община Смолян стартира реализацията на проект „Обновяване и енергийна ефективност на културна инфраструктура – сграда на Планетариума“ по ОП „Региони в растеж“ – 2014-2020 г. Стойността му е 4 милиона лв. Днес на заседание на Общинския съвет в Смолян , съветниците единодушно гласуваха Общината да сключи договор за финансиране с ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове“ в ролята му на Фонд за развитие на Южна България по силата на който да поеме дългосрочен общински дълг в размер на 1,5 млн.лв. с цел реализацията на проекта. Срокът на погасяване на дълга е до 204 месеца. Източниците за погасяване на главницата са от приходите , генерирани по проекта и от собствени бюджетни средства. Кметът Николай Мелемов поясни, че само чрез комбинирано финансиране е възможно да стартира и се реализира мащабния проект за обновяването на Планетариума, който е част от инвестиционната програма на Община Смолян.

С реализирането на проектното предложение ще се извърши енергийна ефективност, ремонт и обновяване на сградата и прилежащото и околно пространство, както и доставка на ново оборудване и обзавеждане.

Така градът ни ще се сдобие с обновена и реновирана културна инфраструктура на Планетариума, който е един от най-посещаваните забележителности в общината. Ще се увеличат посетителите на звездните сеанси, втория посетителски център, обсерваторията и прилежащите зони.Ще се увеличат и проходите на Планетариума и той ще се утвърди като културен център.

Източник: SmolyanNews.com

Коментари (0)

*За да поставите коментар трябва да сте регистриран потребител.

Новините по общини

Архив

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009