ОБЩИНА СМОЛЯН СТАРТИРА ГОДИНАТА С ДВА НОВИ ПРОЕКТА

петък, 08 януари 2021 г.

Община Смолян стартира Новата година с два нови проекта. Първият е „Обновяване и енергийна ефективност на културна инфраструктура – сграда на Планетариум Смолян“, финансиран от ОП „Региони в растеж“ 2014-2020.

Проектът е на стойност 4 156 302,16 лв. от които 2 656 423,36 лв. е безвъзмездната финансова помощ, а 1 499 878,80 лв. се финансират чрез финансов инструмент към ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове“. Продължителността на проекта е 30 месеца, в рамките на който ще бъде извършено следното: Основен ремонт и реконструкция на една от емблематичните сгради в Смолян – сградата на Общински културно-образователен център “Планетариум с астрономическа обсерватория”. Предвижда се въвеждане на енергоспестяващи мерки – подмяна на дограма, топлоизолация на стени и покрив, подмяна на отоплителна, вентилационна, електрическа и ВиК инсталации; подмяна на настилки, облицовки и покрития, съобразно спецификата на отделните помещения; осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания и пожарна безопасност.

Другата много важна част от планираното обновяване на Планетариума е доставката на ново модерно и високо технологично оборудване за звездната зала, както и ново оборудване и обзавеждане за обсерваторията и останалите помещения в сградата. Предвижда се и обособяване на втори интерактивен посетителски център, с който ще се допълнят услугите, които ще се предлагат на разположение на всички посетители. Проектът ще допринесе за развитието на културната институция като съвременен център с възможности за провеждане на различни мероприятия и привличане на нови публики.

Община Смолян е град от 3-то йерархично ниво и за изпълнение на настоящата процедура за града е определен бюджет от 20 982 924,62 лв. В тази връзка е одобрено и проектно предложение "Рехабилитация и модернизация на системата за външно изкуствено осветление на гр. Смолян“ на Община Смолян.

Планира се подмяна с LED – осветление на целия град. Проектът предвижда внедряване на мерки за енергийна ефективност в системата за външно изкуствено осветление на град Смолян, включващи доставка и монтаж на нови светлоизточници, както и изпълнението на нова система за енергиен и експлоатационен мониторинг. Основна цел на проектното предложение е подобряване условията на живот на населението на град Смолян чрез реконструкция и модернизиране на системата за външно изкуствено осветление на града.

Одобреният бюджет е 784 066.35 лева – безвъзмездна помощ със срок на изпълнение 18 месеца.

Дейностите по проекта включват реконструкция и модернизиране на системата за външно изкуствено осветление на град Смолян чрез прилагане на енергоспестяващи мероприятия, включващи както подмяна на остарели светлоизточници с висок разход на енергия, така и реализирането на нова системата за енергиен и експлоатационен мониторинг. След реализирането на енергоспестяващите мерки, заложени в енергийното обследване и инвестиционния проект, ще се постига високо ниво на икономия, както от спестената електрическа енергия, така и от спестените директни разходи по поддръжката на системата. Ще бъдат подменени над 3000 светлоизточника.

Проектът ще се изпълнява в партньорство с норвежки партньор – Център за енергийна ефективност „Еко Сентерет“, гр. Орста, Норвегия.

Източник: SmolyanNews.com

Коментари (0)

*За да поставите коментар трябва да сте регистриран потребител.

Новините по общини

Архив

2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009