Община Смолян ще реализира Програмата “Работилница за родители-да пораснем заедно”

сряда, 02 октомври 2013 г.

От месец октомври 2013 година до месец май 2014 година Община Смолян ще реализира Програмата „ Работилница за родители – да пораснем заедно” по проект на УНИЦЕФ – България.. Програмата е предназначена за родители на деца от 0 до 4 години и в основата и са залегнали съвременните разбирания за развитие на детето през периода на най-ранното детство и ролята на родителите и семейната среда за разгръщане на потенциала на детската личност. Програмата използва методите на групова работа. Тя се състои от 12 тематично свързани сесии, всяка с продължителност от 2 часа, които се провевдат в удобно за родителите време. Сесиите се водят от екип от специалисти (психолози, педагози, социални работници) с познания за ранното детско развитие. Те включват кратки лекции, образователни филмчета, презентации, дискусии и работа в малки групи, които разглеждат следните теми:

съвременните виждания и теории, които определя ранното детство като изключително важен период в живота на човека;

основните елементи на родителството в най-добрия интерес на детето, които включват: грижовно поведение (даване на любов, емоционална топлина и сигурност), даване на структури и ръководство (поставяне на граници, осигуряване на последователност и предвидимост в живота на децата), приемане на детето като личност (приемане на гледната точка на детето, изслушване, възможност да взима решения само) и окуражаване на детето (подкрепа за интересите на детето, засилване на самочувствието, стимулиране на неговата самостоятелност);

потребностите на децата през различните етапи от ранното детство и особеностите на тяхното развитие (как детето мисли, чувства и се развива през различните периоди), както и с начините за откликване на детските потребности и осигуряване на оптимални условия за развитие;

ефективното слушане и неговата важност за установяване на качествени отношения с детето;

ефективна комуникация с малкото дете;

как детето трупа знания и опит за света и ролята на родителя;

важността на играта и ранното четене за развитието на детето и начините за подкрепа на детските дейности;

поставянето на граници на детето и ефективни подходи за изразяване на позволение и очаквания към децата;

поставяне на правила и избягване на нежеланото поведение у детето без наказания и използване на сила;

родителските отговорности.

Сесиите ще се провеждат в сградата на Община Смолян, ет. 3, стая №343 в удобно за родителите време.

Родителите, които желаят да се включат в „Работилница за родители – да пораснем заедно” могат да направят това като попълнят форма за първоначално записване , която е публикувана на сайта на Община Смолян или да я вземат от стая №215 на общинска администрация – Смолян – Румяна Караманолова – главен експерт в Дирекция „ИРППММД”. Попълнената форма може да се изпраща по електронен път на адрес: smol@abv.bg или да се подаде в стая №215 на общинска администрация – Смолян.

Краен срок за подаване на попълнените форми е 19. 10. 2013 г.. Телефон за контакти 0301/6-76-37.

Източник: SmolyanNews.com

Коментари (0)

*За да поставите коментар трябва да сте регистриран потребител.

Новините по общини

Архив

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009